TAILIEUCHUNG - Cấu hình và sử dụng print server

Cấu hình và sử dụng print server Máy in là công cụ đắc lực trong văn phòng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thiết lập máy in sao cho tốn ít chi phí và đạt hiệu quả cao nhất cho công việc. Đơn cử là người dùng thường kết nối máy in vào một máy tính, sau đó chia sẻ máy in này cho tất cả các máy tính khác trong cùng một mạng LAN. Điều này sẽ bị hạn chế mỗi khi in vì lệnh in từ các máy khác sẽ chạy qua máy đang chia sẻ. | Câu hình và sử dụng print server Máy in là công cụ đắc lực trong văn phòng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết thiết lập máy in sao cho tốn ít chi phí và đạt hiệu quả cao nhất cho công việc. Đơn cử là người dùng thường kết nối máy in vào một máy tính sau đó chia sẻ máy in này cho tất cả các máy tính khác trong cùng một mạng LAN. Điều này sẽ bị hạn chế mỗi khi in vì lệnh in từ các máy khác sẽ chạy qua máy đang chia sẻ sau đó tùy theo độ ưu tiên metric của lệnh in mà thực hiện. Một bất cập khác cũng khá quan trọng là máy đang chia sẻ sẽ phải trong trạng thái hoạt động liên tục nếu không các lệnh in sẽ đi đến máy này và bị dừng lại và như thế máy in sẽ không thể nhận được các lệnh đã yêu cầu. Một mô hình print server. Mô hình print server ra đời đã mang lại giải pháp khắc phục hiệu quả. Print server là mô hình in qua mạng. Lúc này các máy trạm trong cùng một mạng nội bộ chỉ việc kết nối đến máy in qua địa chỉ IP của máy in là có thể in trực tiếp mà không cần phải thông qua một máy trạm nào chia sẻ. Có 2 mô hình phổ biến đang được sử dụng Mô hình dùng máy in có chức năng print server và mô hình dùng máy in thường có gắn thêm một hộp box print server để hỗ trợ. Kết nối máy in tới hộp box print server. Cấu hình máy in có chức năng print server Đối với máy in có chức năng print server bạn sẽ thấy trên máy in này có một màn hình nhỏ và các nút lệnh dùng để điều khiển và thiết lập các chức năng in phía sau máy in có thêm một cổng RJ45 dùng để kết nối dây cáp đến hệ thống mạng. Để cấu hình dòng máy in này bạn chỉ cần quan tâm tới cách đặt địa chỉ IP còn lại các thông số khác về thiết lập khay giấy hệ thống khổ giấy in. thì bạn có thể để mặc định theo nhà sản xuất hoặc có thể tùy chỉnh thêm khi tham khảo tài liệu kèm theo khi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    4    0