TAILIEUCHUNG - Quản lý đo lường và hiệu chuẩn

Phép đo được định nghĩa là tập hợp các thao tác để xác định giá trị của đại lượng. | Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ờ Cty QUAN LY ĐO LƯỜNG VA HIỆU CHUAN Đo lường học 1. Phép đo Phép đo được định nghĩa là tập hợp các thao tác để xác định giá trị của đại chất của phép đo chính là việc so sánh đại lương cần đo gọi tắt là đại lượng đo với một đậi lượng cùng loại được chọn làm đơn vị. Ví dụ đo độ dài theo đơn vị mét đo khối lượng theo đơn vị kilôgam đo dung tích theo đơn vị mét khối lít v-v. Trang thiết bị kỹ thuật để thực hiện việc so sánh này là phuơng tiện đo cái thước cái cân bình đong. . Căn cứ vào phương pháp nhận được kết quả đo ta chia phép đo thành phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp. Phép đo trực tiếp là phép đo trong đó giá trị của đại lượng đọc trực tiếp được ngay trên bộ phận chỉ của phương tiện đo. Ví dụ cân một vật trên cân đồng hồ đo dòng điện bằng ampe mét đo nhiệt độ bằng nhiệt kế . Phép đo gián tiếp là phép đo trong đó giá trị của đại lượng đo được tính toán qua mối liên hệ đã biết giữa nó và các đại lượng liên quan có giá trị biết được bằng phép đo trực tiếp. Độ chính xác của phép đo gián tiếp phụ thuộc vào độ chính xác của các phép đo trực tiếp có liên quan. 2. Đo lường học Đo lường học là khoa học nghiên cứu về phép đo nó bao gồm mọi khía cạnh lý thuyết và thực tiễn liên quan đến phép đo với bất kỳ độ chính xác nào và trong tất cả các lĩnh vực mà phép đo xuất hiện. Có các lĩnh vực đo lường học chủ yếu sau đây Page 1 of 11 Xây dựng và áp dung tiêu chuẩn ô Cty Đo lường học lý thuyết còn gọi là lý thuyết đo nghiên cứu những vấn đề lý thuyết chung về phép đo như về đại lượng đơn vị về xử lý kết quả đo . Đo lường học ứng dụng nghiên cứu về các phép đo trong một lĩnh vực nhất định đo lường công nghiệp đo lường thiên văn đo lường y học. . Đo lường học kỹ thuật còn gọi là kỹ thuật đo nghiên cứu kỹ thuật thực hiện phép đo tức nghiên cứu về phương tiện đo. Đo lường học hợp pháp nghiên cứu về đơn vị đo phương pháp đo phương tiện đo trong mối liên quan với những yêu cầu có tính chất bắt buộc về mặt kỹ thuật và pháp luật nhằm .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    4    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
2    4    0
107    4    0
TÀI LIỆU HOT
18    6    0
5    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN