TAILIEUCHUNG - 4 yếu tố tạo nên thành công cho hoạt động marketing

Những yếu tố quan trọng đem đến thành công cho hoạt động marketing (MO) là gì, và làm thế nào các công ty hàng đầu có thể quản lý và kết hợp các yếu tố hữu ích này? Để hiểu rõ hơn, gần đây Marketing Operations Partners đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến của hơn 80 nhà lãnh đạo trong marketing. | Bốn yếu tố tạo nên thành công cho hoạt động marketing 0 Marketing Những yếu tố quan trọng đem đến thành công cho hoạt động marketing MO là gì và làm thế nào các công ty hàng đầu có thể quản lý và kết hợp các yếu tố hữu ích này Để hiểu rõ hơn gần đây Marketing Operations Partners đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến của hơn 80 nhà lãnh đạo trong marketing. Các kết quả quan trọng thu được từ cuộc tham dò. Những người tham gia trong cuộc khảo sát đưa ra 4 yếu tố quan trọng tạo ra sự thành công cho MO Tính rõ ràng và kiên định trong tổ chức - các kinh nghiệm phải được chia sẻ chiến lược marketing phải được xác định một cách rõ ràng và có cấu trúc mở được truyền đạt một cách rõ ràng đến tất cả các thành viên có tính thuyết phục tất cả mọi người trong tổ chức phải nắm được mục tiêu của chiến lược. Sự ủng hộ tích cực từ phía ban lãnh đạo nhằm củng cố các giá trị của hoạt động marketing trong việc hoàn thành các mục tiêu của tổ chức. Một nền văn hóa rõ ràng trong tổ chức có khả năng khơi dậy và thúc đẩy nhiệt huyết của nhân viên trong công việc. Các quy trình và công nghệ là công cụ đem đến khả năng thúc đẩy và duy trình sự hoàn hảo trong hoạt động marketing. Để có cái nhìn sâu rộng hơn về chức năng hiện tại của hoạt động marketing một cuộc khảo sát đã được thực hiện và được đánh giá theo những tiêu chuẩn của Marketing Operations Partners đã có được sự phản hồi từ hơn 80 công ty hoạt động trong lãnh vực công nghệ Phần lớn những người tham gia đều là CMOs VPs của các giám đốc marketing và giám đốc marketing của các tập đoàn những người đảm nhiệm trọng trách cao trong hoạt động marketing tại các công ty nằm trong tốp 100 500 và 1000 theo bình chọn của Fourtune. MO là gì và tại sao nó lại quan trọng MO là một thuật ngữ được định nghĩa theo những cách khác nhau trong mỗi tổ chức. Chúng ta định nghĩa MO như là một nguyên tắc sử sự kỹ thuật sự hướng dẫn và ngôn ngữ có tác dụng thúc đẩy các giá trị trong việc quản lý các hoạt động thuộc chức năng của marketing biến hoạt động .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    4    0    14-08-2020
285    6    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN