TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 năm 2023-2024 - Trường PTDTBT THCS Phước Chánh, Phước Sơn

Việc ôn thi sẽ trở nên dễ dàng hơn khi các em có trong tay “Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 năm 2023-2024 - Trường PTDTBT THCS Phước Chánh, Phước Sơn” được chia sẻ trên đây. Tham gia giải đề thi để rút ra kinh nghiệm học tập tốt nhất cho bản thân cũng như củng cố thêm kiến thức để tự tin bước vào kì thi chính thức các em nhé! Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! | UBND HUYỆN PHƯỚC SƠN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TRƯỜNG PTDTBT THCS PHƯỚC CHÁNH NĂM HỌC 2023- 2024 Môn CÔNG NGHỆ LỚP 9 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian 45 phút Không kể thời gian giao đề Đề gồm có 02 trang Họ và tên . Điểm Nhận xét của giáo viên Lớp 9 I. TRẮC NGHIỆM điểm Em hãy khoanh tròn vào 1 trong các chữ cái A B C D trước câu trả lời đúng trong các câu sau Câu 1. Cây xoài có mấy yêu cầu về ngoại cảnh A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 2. Những loại bệnh hại cây ăn quả do nấm gây ra gồm A. vàng lá loét thối hoa. B. mốc sương thán thư thối hoa. C. mốc sương thán thư loét. D. thối hoa thán thư vàng lá. Câu 3. Cây xoài thuộc loại thân gì A. Gỗ. B. Leo. C. Bụi. D. Quấn. Câu 4. Cây chôm chôm có tán lá A. rộng. B. hẹp. C. trung. D. không xác định. Câu 5. Hoa chôm chôm có mấy loại A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 6. Yêu cầu đầu tiên về ngoại cảnh đối với cây chôm chôm là A. nhiệt độ. B. lượng mưa. C. ánh sáng. D. đất. Câu 7. Sâu vẽ bùa hại cây ăn quả có múi khi trưởng thành có màu gì A. Màu vàng nhạt có ánh bạc. B. Màu xanh nhạt vàng. C. Màu xanh vàng. D. Màu nâu sẩm. Câu 8. Rầy xanh rầy nhẩy là loại sâu bệnh thường hại cây trồng nào A. Xoài. B. Chôm chôm. C. Nhãn. D. Vải. Câu 9 Bệnh thán thư thường hại loại quả nào sau đây A. Cam. B. Vải. C. Nhãn. D. Xoài. Câu 10. Cần đào hố trồng cây với kích thước như thế nào A. To. B. Nhỏ. C. Trung bình. D. Tùy loại cây. Câu 11. Bước đầu tiên trong quy trình thực hiện trồng cây ăn quả là A. đào hố đất. B. bón phân lót. C. trồng cây. D. tưới nước. Câu 12. Cách bảo quản quả chôm chôm như thế nào A. Bảo quản trong túi ni lông ở nhiệt độ 10 C. B. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát. C. Bảo quản nơi khô ráo nhiệt độ cao nhiều ánh sáng. D. Bảo quản trong túi ni lông ở nhiệt độ 10 C có thể giữ được 10-12 ngày. Trang 1 2 II. TỰ LUẬN. điểm Câu 13. điểm Hãy nêu giá trị của cây vải. Câu 14. điểm Vì sao cần làm cỏ vun xới và tưới nước cho cây xoài Câu 15. điểm Ở địa phương em đã áp dụng kỹ thuật trồng chăm sóc cây xoài như thế nào Câu 16. điểm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.