TAILIEUCHUNG - Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2020-2021 (Có đáp án)

“Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2020-2021 (Có đáp án)” là tài liệu luyện thi Hóa học hiệu quả dành cho các bạn học sinh lớp 9. Cùng tham khảo và tải về đề thi để ôn tập kiến thức, rèn luyện nâng cao khả năng giải đề thi để chuẩn bị thật tốt cho kì thi giữa học kì 2 sắp tới nhé. Chúc các bạn thi tốt! | .den color inherit .ttnd ol .ttnd ul .ttnd dl padding 0 0px 0 20px .ttnd hr margin 10px 0px .ttnd a href javascript void 0 .ttnd a href color inherit dtextscript p text-align left dtextscript img vertical-align middle Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Hóa Học Lớp 9 Năm 2020-2021 Có đáp án 1. Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 - Trường THCS Bùi Thị Xuân I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN điểm Câu 1. 2 0đ Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước mỗi câu trả lời đúng 1. Chất nào sau đây làm quỳ tím hoá xanh A. CuSO4 nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp B. Ca OH 2 nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp C. H2SO4 nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp D. FeCl3 2. Dãy kim loại nào sau đây không có phản ứng với dung dịch muối CuSO4 A. Fe Zn Na nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp B. Ba Mg Zn C. Cu Ag Au. nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp D. Fe Al Pb 3. Để khử độc các chất thải công nghiệp diệt trùng chất thải sinh hoạt và xác chết động vật. Người ta có thể dùng chất nào sau đây A. Ca OH 2 nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp C. NaCl nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp D. KNO3 4. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi là A. Không cần điều kiện. nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp B. Sản phẩm phải có chất dễ bay hơi. C. Sản phẩm phải có chất kết tủa. nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp D. Sản phẩm phải có chất kết tủa hoặc chất dễ bay hơi Câu 2. 1 0đ Hãy chọn công thức hoá học ở cột I ghép với tên phân bón hoá học ở cột II cho phù hợp. Cột I Cột II Kết quả 1. NH4NO3 2. KNO3 3. CO NH2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.