TAILIEUCHUNG - Bộ 8 đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 7 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi giữa học kì 2 có thêm tài liệu ôn tập, giới thiệu đến các bạn “Bộ 8 đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 7 năm 2020-2021 (Có đáp án)” để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! | .den color inherit .ttnd ol .ttnd ul .ttnd dl padding 0 0px 0 20px .ttnd hr margin 10px 0px .ttnd a href javascript void 0 .ttnd a href color inherit dtextscript p text-align left dtextscript img vertical-align middle Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Sinh Học Lớp 7 Năm 2020-2021 Có đáp án 1. Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 7 - Trường TH amp THCS Bế Văn Đàn A. Phần trắc nghiệm điểm Chọn đáp án đúng trong các câu sau Câu 1 Đầu ếch dẹp nhọn khớp với thân thành một khối có tác dụng gì A. Làm giảm ma sát đi bơi. nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp B. Rẽ nước khi bơi nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp C. Giúp ếch định hướng. nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp D. Giúp ếch hô hấp. Câu 2 Trong các đặc điểm sau đặc điểm nào là của thằn lằn A. khi có màng bơi. nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp B Da tiết chất nhày. nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp C .Đẻ trứng và thụ tinh. nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp D. Cổ dài. Câu 3 Thân chim hình thoi có tác dụng gì A. Làm giảm sức cản của không khí khi bay. nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp B. Giúp cho đầu chim nhẹ. C. Giúp chim bám chặt vào cành cây. nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp D. Phát huy tác dụng của giác quan. Câu 4 Ngành động vật có xương sống gồm các lớp A. cá lưỡng cư bò sát chim thú. nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp B. cá lưỡng cư bò sát giáp xác. C. cá lưỡng cư bò sát sâu bọ. nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp D. bò sát chim thú. Câu 5 Những lớp động vật thụ tinh trong A. lưỡng cư bò sát chim. nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp B lưỡng cư chim thú. C. bò sát .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.