TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2020-2021 - Trường THPT Số 2 Thành phố Lào Cai

Thông qua việc giải trực tiếp trên Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2020-2021 - Trường THPT Số 2 Thành phố Lào Cai các em sẽ nắm vững nội dung bài học, rèn luyện kỹ năng giải đề, hãy tham khảo và ôn thi thật tốt nhé! Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! | ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN SINH 10 Thời gian 45 phút Đề 1 Họ tên .Lớp . Trường THPT số 2 Thành phố Lào Cai Câu 1 1 5đ Nội dung chính của giai đoạn đường phân và Crep. Nội dung Đường phân Chu trình Crep Vị trí Nguyên liệu Sản phẩm Câu 2 1 5đ Đặc điểm mỗi pha của chu kì tế bào Điều gì xảy ra nếu chu kì tế bào bị trục trặc. . . . Câu 3 2đ Diễn biễn quá trình phân chia nhân qua kì của nguyên phân Các kỳ Diễn biến các kỳ Kỳ đầu Kỳ giữa Kỳ sau Kỳ cuối Câu 4 1đ . Một cơ thể có kiểu gen AaBb hãy viết cách sắp xếp qua các kì của giảm phân . . Câu 5 2đ . Cho các thông tin sau hãy chỉ ra nội dung sai và sửa lại trình Crep tạo ra nhiều ATP nhất . b. Năng lượng được tích lũy chủ yếu là trong NADH và FADH2 c. Nấm thuộc kiểu dinh dưỡng quang dị dưỡng . d. Sản phẩm của pha sáng gồm ATP O2 ánh sáng NADPH ADP. . e. Pha G1 được gọi là pha sinh trưởng của tế bào g. Bệnh ung thư nguyên nhân do vi khuẩn gây ra giữa 1 và kì giữa 2 các NST ở trạng thái kép và xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo trường nuôi cấy vi sinh vật bán tổng hợp gồm các chất tự nhiên và chất nhân tạo . Câu 6 2đ Có 3 tế bào thuộc cùng một loài A B C nguyên phân với số lần không bằng nhau. Tế bào A được môi trường cung cấp 280 NST Tế bào B chứa 640 NST trong các tế bào con tế bào C chứa 1200 NST mới hoàn toàn. Tổng số tế bào con tạo ra từ 3 tế bào trên là 56. Xác định NST lưỡng bội của loài tế bào con của mỗi hợp tử có 25 số tế bào con của B tham gia giảm phân tạo giao tử quá trình thụ tinh tạo 3 hợp tử. Tính hiêu suất thụ tinh của trứng và tinh trùng. . ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN SINH 10 Thời gian 45 phút Đề 2 Họ tên .Lớp . Trường THPT số 2 Thành phố Lào Cai Câu 1 1 5đ . Viết PTTQ của hô hấp tế sao tế bào không trực tiếp sử dụng glucozo mà phải thông qua hoạt động của ti thể . Câu 2 2 0đ . Nội dung chính của pha tối của quang hợp. Pha tối không phụ thuộc vào pha sáng có đúng không vì sao Tại sao lá cây có màu xanh . . Câu 3 1 0đ . Mô tả sự thay đổi hình thái NST qua các kì

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.