TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 8 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Lý Tự Trọng, Phước Sơn

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới, đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn ‘Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 8 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Lý Tự Trọng, Phước Sơn’ hi vọng đây sẽ là tư liệu ôn tập hiệu quả giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo! | ĐỀ KIÊM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8 NĂM HỌC 2023- 2024 - Thời điểm kiểm tra Kiểm tra giữa học kỳ 2 từ tuần 19 đến tuần 25 - Thời gian làm bài 45 phút. - Hình thức kiểm tra Kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận tỉ lệ 50 trắc nghiệm 50 tự luận . - Cấu trúc - Mức độ đề 40 nhận biết 30 thông hiểu 20 vận dụng 10 vận dụng cao. - Phần trắc nghiệm khách quan 5 0 điểm gồm 15 câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu. - Phần tự luận 5 0 điểm gồm 3 câu tự luận KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ. LỚP 8 Mức độ nhận thức Nội dung Nhậ Thôn Vận Vận Số điểm kiến n g dụng dụng CH TT Đơn vị thức biết hiểu cao kiến Số CH CH Số CH CH Số CH CH Số CH CH TN TL thức II Chương Gia 3 C1 C 3 10 II Cơ công 2 khí chi tiết C3 bằng dụng cụ cầm tay 3 tiết Chương . Tai 1 C4 1 C17 1 1 13 33 II. An nạn điện toàn 2 C12 1 C16 2 1 26 7 điện pháp an C8 4 tiết toàn III điện 1 C7 1 3 33 cứu người bị tai nạn điện IV Chương Mạch 2 C5 C 3 C13 5 16 7 IV. Kĩ điện 9 C14 C Thuật 15 điện 7 Cảm 3 C6 C 1 C18 3 1 30 tiết biến 10 C11 Mạch điện điều khiển đơn giản Tổng 12 4 1 1 15 3 Điểm 4 0 3 0 2 0 1 0 10 Tỉ lệ 40 30 20 10 100 Bảng đặc tả Số câu hỏi theo mức độ nhận thức TT Nội dung kiến Đơn vị kiến Mức độ kiến thức thức thức kĩ năng cần kiểm tra đánh giá Nhận Vận dụng VDC biết 1 3 4 5 7 8 2 1 . Gia công Nhận biêt C chi tiết bằng - Kể tên được một số dụng cụ gia công cơ khí bằng tay. ơ dụng cụ cầm - Trình bày được một số phương pháp gia công cơ khí bằng 3 k tay tay. C1 C2 h - Trình bày được tiến trình gia công chi tiết bằng tay. C3 í Thông hiểu - Mô tả được kĩ thuật sản phẩm và thao tác gia công vật 3 liệu bằng dụng cụ cầm tay. ti Vận dụng ết - Thực hành được một số phương pháp gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay . 2 II nạn điện Nhận biết I. - Nêu được một số nguyên nhân gây tai nạn điện. Thông hiểu A - Nhận biết được nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện. n t 1 o C4 à 1 n C17 đ iệ n 4 . Biện pháp an Nhận biết ti toàn điện ết - Trình bày được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.