TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 6 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Chu Văn An, Hội An

Cùng tham khảo “Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 6 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Chu Văn An, Hội An” được chia sẻ dưới đây để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. | ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II. MÔN CÔNG NGHỆ 6. Mức độ kiến Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Nội dung Đơn vị kiến TT thức kỹ năng Vận dụng kiến thức thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cần kiểm tra cao 1 Thực phẩm đánh giá Nhận biết và dinh - Nêu dưỡng. được một số nhóm thực phẩm 3 chính. - Nêu được giá trị dinh dưỡng của từng nhóm thực phẩm chính. Thông hiểu - Phân loại 1 được thực phẩm theo các nhóm thực phẩmchính. - Giải thích được ý nghĩa của từng nhóm dinh dưỡng chính đối với sức khoẻ con người. Vận dụng - Đề xuất được một số loại thực 1 phẩm cần thiết có trong bữa ăn gia đình. -Thực hiện được một số việc làm để hình thành thói quen ăn uống khoa học. Nhận biết . Bảo - Trình bày quản thực được vai 1 phẩm trò ý nghĩa của bảo quản thực 4 phẩm. - Nêu được một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến. Thông hiểu - Mô tả được một số 1 phương pháp bảo quản thực 1 phẩm phổbiến. - Trình bày được ưu điểm nhược điểm của một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến. Vận dụng Vận dụng được kiến thức về bảo quản thực phẩm vào thực tiễn gia đình. . Chế biến Nhận biết thực phẩm - Trình bày được vai trò ý nghĩa của chế biến thực phẩm. 4 - Nêu được một số phương pháp chế biến thực phẩm phổ biến. - Nêu được các bước chính chế biến món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt. - Nêu được một số biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong chế biến. - Trình bày được cách tính toán sơ bộ dinh dưỡng cho một bữa ăn gia đình. - Trình bày được cách tính toán sơ bộ chi phí cho một bữa ăn giađình. Thông hiểu - Trình bày được một số 1 ưu điểm nhược điểm của một số phương pháp chế biến thực phẩm phổ biến. - Trình bày được yêu cầu kĩ thuật đối với món ăn không sử dụng nhiệt. Vận dụng - Lựa chọn được thực phẩm phù hợp để chế biến món ăn đơn giản không sử dụng nhiệt. - Chế biến được món ăn đơn giản không sử dụng nhiệt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. - Thực hiện được một số việc làm để hình thành thói quen ăn uống khoa học. Vận dụng 1 cao - Tính toán được sơ bộ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.