TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH ĐO ĐẠC LÂM NGHIỆP PHẦN 5

Chương 5 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ LÂM NGHIỆP . KHÁI NIỆM BẢN ĐỒ LÂM NGHIỆP. . Khái niệm. Đo đạc là môn khoa học được ứng dụng rộng rãi trong nền kinh tế quốc dân | Chương 5 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ LÂM NGHIỆP . KHÁI NIỆM BÀN ĐỒ LÂM NGHIỆP . Khái niệm Đo đạc là bộ môn khoa học được ứng dụng rộng rãi trong. nền kinh tế quốc dân. Quản lý kinh tế lâm nghiệp cớ kế hoạch không thể thiếu việc khảo sát điều tra tài nguyên rừng. Kỹ thuật hiện đại của công tác đo đạc và chụp ảnh đảm bảo cung cấp các loại bản đồ địa hình chính xác phản ánh được các cảnh quan địa lý theo các yếu tố cơ bản của chúng. Bản đồ địa hình ngoài việc phục vụ trực tiếp nhu cầu của nền kinh tế quốc dân còn cung cấp cơ sở để nghiên cứu lãnh thổ về mặt địa chất thuỷ văn thổ nhưỡng thực vật và các mặt khác. Dựa trên cơ sở bản đồ địa hình ta xây dựng các bản đồ chuyên đề khác nhau. Những kiến thức toàn diện về sử dụng bản đồ cho phép giải quyết những vấn đề khoa học và kỹ thật có liên quan tới việc tổ chức và phát triển lâm nghiệp. Bản đồ được sử dụng trong công tác chỉ đạo sản xuất xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật thiết kế trồng rừng điều tra nguồn tài nguyên rừng khó tìm thấy những lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp nào mà không sử dụng bản đồ ở mức độ này hay mức độ khác. Trong công tác điều tra quy hoạch rừng bản đồ hiện trạng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tài nguyên rừng đồng thời cố ỷ nghĩa to lớn trong công tác nghiên cứu quy hoạch tổng thể. Theo quan điểm địa lý khi chú ý chủ yếu đến đặc điểm của thảm thực vật trên lãnh thổ nhất định thì việc nghiên cứu kiểu rừng mang tính khái quát hơn. Vì vậy việc tính toán tài nguyên rừng phát hiện quy luật đặc thù có tầm quan trọng đặc biệt. Để nhận được những thông tin như chuyên đề lâm nghiệp người ta dựa vào bản đồ địa hình có sẵn. Công tác thành lập bản đồ lâm nghiệp có ba nhiệm vụ chủ yếu Phân chia thảm thực vật thành những khu đồng nhất. Phân loại thảm thực vật. Vạch ra mối liên hệ lẫn nhau giữa các quần xã đã phân chia xác định về sự phụ thuộc về phân bố các quần thể xã riêng biệt và mối quan hệ của chúng với nhau. . Bản đồ lâm nghiệp Bên cạnh bản đồ địa hình trong sản xuất lâm nghiệp còn có những .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.