TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH ĐO ĐẠC LÂM NGHIỆP PHẦN 1

Chư ng 1 GI I THIEU CHUNG. KHÁI QUÁT VÊ MÔN HỌ C. . Khái niệm về đo đạc. Đo đạ c là một môn khoa họ c chuyên nghiên cứ u vê hình dạ ng kích thước quả đất và cách bieu thị một phần hay toàn bộ bề mặt quả đất lên mặt phẳng dưới dạ ng bản đồ và số liệu theo một quy luật toán họ c. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Chủ biên NGUYỄN THANH TIẾN VŨ VĂN THÔNG LÊ VĂN THƠ ĐẶNG THỊ THU HÀ PHẠM MẠNH HÀ GIÁO TRÌNH ĐO ĐẠC LÂM NGHIỆP Dành cho sinh viên chuyên ngành Lâm nghiệp Quản lý tài nguyên rừng và Nông lâm kết hợp NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Thực hiện chương trình đào tạo kỹ sư lâm nghiệp của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đo đạc lâm nghiệp là một môn học cơ sở giúp cho người học giải quyết các vấn đề thực tiên của chuyên ngành như quản lý tài nguyên rừng quy hoạch phát triển tài nguyên rừng thiết kêu trồng rừng. Ngày nay với sự phát triển khoa học nói chung đo đạc nói riêng công nghệ GPS GIS đã và đang được áp dụng vào trong đo đạc ở Việt Nam. Nhằm cập nhật và định hướng nghề nghiệp của sinh viên khi ra trường nhóm tác giả xin trân trọng giới thiệu cuốn giáo trình Đo đạc Lâm nghiệp . Đây là cuốn sách được viết theo định hướng thực tiên sản xuất đối tượng là sinh viên chuyên ngành Lâm nghiệp Quản lý tài nguyên rừng và Nông Lâm kết hợp. Chủ yếu là ứng dụng những kiến thức trắc địa vào trong lĩnh vực của ngành phục vụ quá trình quản lý sản xuất kinh doanh Lâm nghiệp được hiệu quả. Nhóm tác giả được phân công viết các phần cụ thể như sau ThS. Nguyên Thanh Tiến - Khoa Lâm Nghiệp Trường ĐHNL viết phần thứ nhất gồm chương 1 chương 2. ThS. Đặng Thị Thu Hà - Khoa Lâm nghiệp Trường ĐHNL viết chương 3 ở phần thứ hai. ThS. Lê Văn Thơ - Khoa Tài nguyên Môi trường Trường ĐHNL viết chương 4 ở phần thứ hai. ThS. Phạm Mạnh Hà - Viện Điều tra quy hoạch rừng Bắc Trung Bộ viết chương 5 ở phần thứ hai. ThS. Vũ Văn Thông - Khoa Lâm nghiệp Trường ĐHNL viết chương 6 ở phần thứ hai. Trong quá trình biên soạn giáo trình này chúng tôi luôn nhận được những ý kiến đóng góp của Hội đồng khoa học Nhà trường của các thầy cô giáo khác nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của độc giả để giáo trình được hoàn thiện hơn ở lần tái bản sau. Nhóm tác giả MỘT SỐ TỪ CỤM TỪ VIẾT

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.