TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH ĐO ĐẠC LÂM NGHIỆP PHẦN 6

Chương 6 QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ LÂM NGHIỆP. . ĐẶC ĐIỂM CỦA BẢN ĐỒ LÂM NGHIỆP. . Tính chât của bả n đồ lâm nghiệp. Bản đồ lâm nghiệp trước hêt là bản đồ thuộc nhóm địa lý, chúng cũng có những tính chât cơ bản sau | Chương 6 QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỔ LÂM NGHIỆP . ĐẶC ĐIỂM CỦA BẢN ĐÒ LÂM NGHIỆP . Tính chất của bản đồ lâm nghiệp Bản đồ lâm nghiệp trước hết là bản đồ thuộc nhóm địa lý chúng cũng có những tính chất cơ bản sau Tính trực quan Bản đồ lâm nghiệp giúp chúng ta có thể hình dung được khu vực lãnh thổ thể hiện trên bản đồ một cách bao quát. Nó phản ánh được đối tượng là rừng và đất rừng một cách chính xác như độ che phủ diện tích trữ lượng rừng. Trong bản đồ thiết kế trồng rừng còn chỉ cho ta biết lô nào mới trồng lô nào đã đến tuổi khai thác. Tính đo được Nó có mối liên hệ mật thiết với cơ sở toán học trên bản đồ Chúng ta có thể xác định được tọa độ phân bố của các loài động thực vật ở trong rừng tương ứng trên tờ bản đồ. Đặc biệt nhờ tính tính chất này chúng ta có thể quản lý thành công nguồn tài nguyên rừng và đất rừng chúng ta có thể quy hoạch thiết kế trồng rừng đạt hiệu quả trong kinh doanh. Tính thông tin Đó là khả năng cung cấp những thông tin bổ ích cho người quản lý người kinh doanh nắm bắt đầy đủ các thông tin trên bản đồ. Đặc biệt bản đồ số có khả năng cập nhật nhanh như bản đồ dự báo cháy rừng bản đồ dự báo sâu bệnh giúp chúng ta có được biện pháp kịp thời đối phó với thiên tai nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra cháy rừng. . Các yếu tố của bản đồ lâm nghiệp Yêu tố nội dung của bản đồ lâm nghiệp Nội dung bản đồ là yếu tố vô cùng quan trọng nó thể hiện các đối tượng hiện tượng của lâm nghiệp lên bản đồ như hiện trạng độ che phủ của rừng bản đồ lập địa thể hiện các điều kiện đất đai khí hậu. Mọi thông tin được ký hiệu hoá nhằm đáp ứng nhiều thông tin của bản đồ. . Yếu tố toán học trong bản đồ lâm nghiệp Bao gồm tỷ lệ bản đồ mạng lưới tọa độ và bố cục của bản đồ. Tỷ lệ bản đồ thể hiện mức độ thu nhỏ của hình ảnh bản đồ so với thực tế. Thông thường bản đồ lâm nghiệp có tỷ lệ 1 1 l . Hệ thống mạng lưới tọa độ là cơ sở quan trọng của mọi tờ bản đồ. Với bản đồ lâm nghiệp bao giờ cũng bắt đầu từ việc dựng lưới tọa độ. Nhờ lưới

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG