TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH ĐO ĐẠC LÂM NGHIỆP PHẦN 3

Chương 3 SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TRONG LÂM NGHIỆP. . KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH . Khái niệm bản đồ địa hình. Bản đồ địa hình trước hết thuộc bản đồ địa lý chung có tỷ lệ lớn (= 1:) B n a hình th hi n chính xác y các i tư ng. Th hi n ng u các y u t a hình, t nhiên, kinh t xã h i. M c t m c a n i dung ph i phù h p v i m c ích s d ng, t. | Phần thứ hai ĐO ĐẠC TRONG LÂM NGHIỆP Chương 3 SỬ DỤNG BẢN ĐÒ ĐỊA HÌNH TRONG LÂM NGHIỆP . KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI BẢN Đò ĐỊA HÌNH . Khái niệm bản đồ địa hình Bản đồ địa hình trước hết thuộc bản đồ địa lý chung có tỷ lệ lớn 1 . Bản đồ địa hình thể hiện chính xác đầy đủ các đối tượng. Thể hiện đồng đều các yếu tố địa hình tự nhiên kinh tế xã hội. Mức độ tỉ mỉ của nội dung phải phù hợp với mục đích sử dựng tỷ lệ bản đồ và khu vực thành lập bản đồ. Bản đồ địa hình được dùng trong các ngành kỹ thuật khác nhau trong quân sự quốc phòng trong điều tra quy hoạch trong khảo sát thiết kế trồng rừng trong giảng dạy học tập và quan trọng hơn là để thành lập các bản đồ tỷ lệ nhỏ hơn. . Phân loại bản đồ địa hình Để tiện lợi cho việc quản lý và sử dụng bản đồ địa hình trong sản xuất hiện nay bản đồđịa hình được tìink Ĩ-OI. Mãnh tán đổ địa hitĩh ĩĩgãy FKty chia thành ba loại cơ bản sau đây Bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 1 200 và 1 Bản đồ địa hình tỷ lệ trung bình từ 1 đến 1 Bản đồđịa hình tỷ lệ nhỏ các mảnh bản đồ trên 1 Hiện nay bản đồ địa hình sử dụng trong lâm nghiệp vẫn chủ yếu là bản đồ tỷ lệ 1 và mảnh bản đồ 1 . Đặc biệt trong thiết kế trồng rừng hay xây dựng bản đồ hiện trạng rừng chúng ta đều sử dụng bản đồ địa hình 1 là chính. Bên cạnh đó việc phân loại bản đồ địa hình còn được quy định bởi màu sắc của bản đồđịa hình đó Ví dụ Màu nâu lục xanh. . XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ MỘT ĐIỂM YẾU TỐ ĐỊA HÌNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG BẢN ĐÒ . Xác định vị trí một điểm Như chúng ta biết việc xác định chính xác tọa độ của một điểm trên bản đồ là hết sức cần thiết đặc biệt với những công nghệ mới như hệ thống định vị toàn cầu GPS . Việc xác định chính xác một điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác thiết kế các công trình. Thực tế bản đồ địa hình là hình vẽ thu nhỏ biểu diễn các yếu tố địa vật và địa hình lên trên bản đồ theo quy luật toán học nhất định. Tất cả các loại bản đổ địa hình đều có lưới tọa độ kể cả tọa độ địa lý hay tọa