TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH ĐO ĐẠC LÂM NGHIỆP PHẦN 2

Chương 2 CƠ SỞ TOÁN HỌC TRONG ĐO ĐẠC. . TÍNH TOÁN TRONG ĐO ĐẠC. . Sai số trong đo đạc. Khái niệm sai số và ý nghĩa. Khái niệm về sai số. Trong đo đạc khi đi xác định vị trí tương quan của các điểm trên mặt đất ta phải tiến hành đo các đại lượng cần thiết | Chương 2 CƠ SỞ TOÁN HỌC TRONG ĐO ĐẠC . TÍNH TOÁN TRONG ĐO ĐẠC . Sai số trong đo đạc . Khái niệm sai số và ý nghĩa Khái niệm về sai số Trong đo đạc khi đi xác định vị trí tương quan của các điểm trên mặt đất ta phải tiến hành đo các đại lượng cần thiết. Các đại lượng đo là khoảng cách chênh cao giữa hai điểm gốc giữa hai . Để xác định được các đại lượng đó phải dùng các dụng cụđo tiến hành đo theo một phương pháp xác định. Nếu gọi X là giá trị Thật cần tìm của đại lượng cần đo. Trong quá trình đo thu được kết quả là D. Kết quảđo D này có thể gần bằng cũng có thể bằng X. Như vậy giữa giá trị cần tủn và kết quảđo tồn tại quan hệ X - D Trong đó là sai số thực của các kết quảđo D. Giá trị thực X là đại tượng cần tủn trên thực tế khi đo chỉ thu được các kết quả đo D. Vậy muốn tìm giá trị thực X thì ta cần tìm cách làm cho hệ số E là nhỏ nhất. Trong đo đạc ta thường bắt gặp hai cách đo Đo trực tiếp và đo gián tiếp. Đo trực tiếp một đại lượng là so sánh nó với đại lượng đơn vị bằng cách đặt trực tiếp đại lượng đơn vị vào đại lượng đo. Ví dụ Dùng thước thép đo trực tiếp độ dài các đoạn thẳng trên mặt đất. Còn đo gián tiếp là xác định các giá trị của đại lượng cần đo thông qua việc đo trực tiếp các đại lượng khác. Ví dụ Đo độ dài một cạnh trong một tam giác ta có thể xác định nhờ vào đo hai góc và một cạnh khác của tam giác đo. Nguyên nhân gây ra sai số Khi đo nhiều lần một đại lượng nào đó như đường kính hoặc chiều cao cây chẳng hạn người ta thấy kết quả nhận được của đại lượng đo giữa các lần đo không giống nhau điều đó chứng tỏ trong kết quảđo có sai số. Qua nghiên cứu và tìm hiểu người ta thấy có ba nguyên nhân chính là gây nên sai sốđo đạc Do dụng cụđo Một trong các nguyên nhân làm cho kết quảđo khác nhau là do dụng cụđo vì công nghệ chế tạo các công cụđó chỉ đạt đến độ chính xác nhất định. Do người đo Khả năng giác quan của con người có hạn nên khi đặt dụng cụđo không đúng vị trí đọc sai kết do một sơ xuất nào đó của người đo dẫn tới kết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    9    0    28-01-2021