TAILIEUCHUNG - Nuôi ba ba đẻ

Chọn ba ba bố mẹ tốt, khoẻ mạnh, lanh lợi, không bệnh tật, có trọng lượng từ 1kg trở lên. Con đực và con cái cùng kích cỡ. Tỉ lệ 5 cái, 1 đực. Con đực phải khác đàn để tránh bệnh trùng huyết. | Nuôi ba ba đẻ Nguồn Chọn ba ba bố mẹ tốt khoẻ mạnh lanh lợi không bệnh tật có trọng lượng từ 1kg trở lên. Con đực và con cái cùng kích cỡ. Tỉ lệ 5 cái 1 đực. Con đực phải khác đàn để tránh bệnh trùng huyết. Mật độ thả nuôi Mật độ thả nuôi tuỳ theo mực nước - Mực nước dưới 1m thả 2-3 con m2. - Mực nước sâu hơn 1 2m thả 3-4 con m2. Xây hồ nuôi Được chia làm 3 khu vực. - Chỗ ở là tất cả diện tích hồ và diện tích này tuỳ theo mật độ thả nuôi. -Máng ăn xây cặp vách phía trong hồ. Lòng máng ngập sâu hơn mực nước trong hồ 5cm. - Chỗ đẻ nên xây thành hố nổi trong hồ hoặc ngoài hồ. Diện tích hồ đẻ 14m2 tuỳ theo số lượng ba ba đẻ nhiều hay ít. Vách hố xây cao 40cm mặt nền đổ cát khô khoảng 30cm. Mặt hố có nắp lưới chì đậy kín có mái che mưa. Giữa hố đẻ và hố nuôi có 2 cửa ăn thông nhau. Một cửa đi vào hố đẻ một cửa chúi xuống hố nuôi để ba ba có thể lên hố đẻ trứng và trở xuống hố nuôi. Chăm sóc ba ba đẻ Cho ba ba đẻ ăn 2 lần ngày bằng thức ăn động vật tươi hay 1 lần thức ăn động vật tươi và 1 lần thức ăn chế biến. Lượng thức ăn bằng 6-8 trọng lượng đàn. Rửa sạch máng ăn 1 lần ngày nửa tháng thay nước hồ 1 lần. Thu và ấp trứng Ba ba đẻ ban đêm khi đẻ xong chúng tự lấp đất chôn trứng để lại dấu vết ổ trứng. Có thể thu trứng ngay vào sáng hôm sau hoặc vài ngày sau. Khi thu trứng xong phải đưa ngay vào lò ấp. Lò ấp trứng xây vách cao 40-50cm đổ cát khô cao 30cm. Ở 4 góc để sắn 4 thau nước muối nồng độ 2 mặt thau chôn sâu bằng mặt cát mục đích là để ba ba vừa nở ra sau 50 ngày ấp là bò chui lọt vào thau nước muối nhằm sát trùng rốn của ba ba. Nếu nuôi ba ba đẻ trong điều kiện sản xuất nhỏ số lượng trứng ít không cần xây lò ấp trứng có thể đem trứng ba ba ấp trong thau lớn được chuẩn bị tương tự như với lò .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG