TAILIEUCHUNG - Cách thức để hiểu khách hàng

Hai phương thức "hướng về khách hàng" Hai phương thức quản lý hữu hiệu nhất để giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu "hướng về khách hàng" (customer-orientation) là "đối chuẩn" (benchmarking) và "lắng nghe" (active listening) ý kiến của khách hàng. Cả hai phương pháp đều dựa trên mức độ "hài lòng của khách hàng" được đo lường theo các chuẩn mực cụ thể và phân minh. Thực hiện hiệu quả hai phương pháp này, doanh nghiệp sẽ tạo được ưu thế cạnh tranh để có thể tồn tại và phát triển. . | Cách thức để hiểu khách hàng Hai phương thức hướng về khách hàng Hai phương thức quản lý hữu hiệu nhất để giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu hướng về khách hàng customer-orientation là đối chuẩn benchmarking và lắng nghe active listening ý kiến của khách hàng. Cả hai phương pháp đều dựa trên mức độ hài lòng của khách hàng được đo lường theo các chuẩn mực cụ thể và phân minh. Thực hiện hiệu quả hai phương pháp này doanh nghiệp sẽ tạo được ưu thế cạnh tranh để có thể tồn tại và phát triển. Biết người biết ta Phương pháp đối chuẩn giúp doanh nghiệp định vị đúng với khả năng ai là khách hàng tiềm năng họ muốn gì làm thế nào để thỏa mãn yêu cầu và thành tích thực sự của mình bằng cách so sánh ta với người tương tự như biết người biết ta trăm trận trăm thắng của Tôn Tử. Điều cần nhấn mạnh là để mang lại kết quả hữu ích và thiết thực đối tượng so sánh phải cùng chung một lĩnh vực và việc đối chuẩn phải dựa trên những tiêu chí rõ ràng và nhất quán họ có cái gì mà ta không có các thế yếu thế mạnh của ta là gì tại sao họ có thể thực hiện được mà ta thì không . Chẳng hạn công ty A hiện chiếm vị trí thứ ba trên thị trường nội địa có thể so chuẩn với công ty B đang giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp máy vi tính dựa trên các tiêu chí mức đa dạng của sản phẩm giá cả mẫu mã chức năng thời gian giao hàng khả năng chiêu mãi và ứng phó đối với than phiền của khách hàng hậu mãi. Chỉ cần nhìn vào hai đối tuyến song song và những khoảng cách biệt giữa các tiêu chí được nêu rõ trên một biểu đồ có thể phân biệt được rõ ràng công ty nào đang chiếm lợi thế đồng thời công ty hiện đang ở vị trí thua kém cũng nhận rõ được sẽ phải tập trung vào những điểm chiến lược nào để tự cải thiện và cạnh tranh có hiệu quả hơn. Trong quá trình xây dựng chuẩn mực để so sánh việc chỉ định đối tượng hợp lý và chuẩn xác rất quan trọng. Tùy theo tầm nhìn và tham vọng một doanh nghiệp có thể đối chuẩn với một đối thủ cạnh tranh trong cùng một ngành nghề ở nhiều mức độ khác nhau. Một công ty hàng không có tầm