TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 197

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 197', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Dung lượng chưa chỉnh sửa khoảng 10 MB Nơi lưu My Documents 2. Tiến hành - Khởi động Pocket CHM - Menu File I Open CHM file - chọn file - Bảng thông báo xuất sẽ xuất hiện nếu như file được tạo bằng 1 chương trình khác với Pocket CHM. - File được mở ra lúc này nếu tinh ý bạn sẽ thấy trong folder My Documents xuất hiện thêm 1 folder cùng cấp với file có dạng với xxxxxxxx năm - tháng - ngày yyyyyy giờ - phút - giây ở đây folder được tạo thành có tên - Nếu mở folder này ra bạn sẽ thấy folder này thực chất là nội dung của file đã được giải nén. Cấu trúc của folder này sẽ giống y hệt như cấu trúc bên trong file nếu các tiêu đề bên trong file CHM của bạn có phân cấp folder này cũng sẽ đuợc phân cấp y như vậy . - Trở lại Pocket CHM vào menu File Save as - chọn đường dẫn lưu lại file project hiện thời định dạng PCM không phải file CHM . Lưu ý bạn BẮT BUỘC phải lưu file này trong folder được chương trình tạo ở trên. Ở đây tôi lưu file project này với tên - Menu Tools Complie to CHM - sửa lại tiêu đề file CHM nếu muốn - Compile Ở đây tôi đặt lại tiêu đề cho file CHM là So Tay Internet .