TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 175

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 175', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | trong giao diện của Microsoft Word sẽ xuất hiện 2 biểu tượng chức năng của công cụ này. Biểu tượng đầu tiên là Open PDF giúp bạn mở ngay ra file PDF cần chuyển đổi từ giao diện của Word còn biểu tượng thứ hai là Create PDF giúp bạn chuyển đổi văn bản hiện hành thành file PDF ngay lập tức với mọi định dạng được chuyển qua một cách hoàn hảo. Solid Converter PDF cũng tạo thêm 2 nút công cụ tương đương nằm trong giao diện của Windows Explorer và Internet Explorer để giúp chuyển đổi các trang web hiện hành thành PDF một cách nhanh nhất. Công ty Solid đang bán ra bản Solid Converter PDF Pro với giá đến những 99 95 USD còn bản Solid Converter PDF Standart cũng có giá đến 49 94 USD. Người dùng có thể vào đây để tải về bản dùng thử có dung lượng khoảng 17 MB hoặc tìm mua tại các cửa hàng phần mềm. From Sử dụng BRTurbo Một dạng chia sẻ cũng khá phổ biến - đặc biệt là các file films hay games dung lượng file Brturbo nên dùng trình Flashget nếu có chương trình khác thì cũng được như Dap reget. để điều khá dễ dàng cho người sử dụng là bạn chỉ mất thời gian tinh chỉnh lần đầu tiên rồi sau đó cứ thế mà tiến 0 Một điều khác trong cách download dạng này đó là bạn phải có một list IP Internet Protcol - có thể hiểu theo nghĩa đơn giản là một địa chỉ của bạn trên Internet Search chương trình download Flashget trong or dowload from flashget s homepage _http Sau đó thực hiện theo các bước sau 1 Goto main Flashget options ALT O 2 Goto proxy tab click ADD 3 Enter BRTurbo in the title box 4 Check the HTTP Get circle 5 Enter in the Server box you can get much timeouting so use diffrent proxies. stay tuned for updated proxy listings 6 Enter 80 in the Port box 7 Click OK to close the Proxy box go to Connection tab 9 Enter 600 for Connection 10 Enter 600 for Data 11 Value between 5 in Retry Delay 12 Copy your BRTurbo link from Warez-BB or any other site 13 Paste url into flashget 14 An Add