TAILIEUCHUNG - Tiếp nhận nhân viên mới

Doanh nghiệp nên dành một hai ngày đầu để giới thiệu cho nhân viên đĩ về các hoạt động chính trong cơ quan. Đối với mỗi nhân viên, những ngày đầu làm việc đầu rất quan trọng vì đây là lúc họ định hướng cho cơng việc trong tương lai. | Tiêp nhận nhân viên mới Lập kê hoạch thực hiện cơng việc Nhân viên mới phải biết được thế nào là đã làm tốt cơng việc và thế nào là chưa. Giới thiệu cơng việc Doanh nghiệp nên dành một hai ngày đầu để giới thiệu cho nhân viên đĩ về các hoạt động chính trong cơ quan. Đối với mỗi nhân viên những ngày đầu làm việc đầu rất quan trọng vì đây là lúc họ định hướng cho cơng việc trong tương lai. Phân cơng cơng việc Mỗi nhân viên cần cĩ những nhiêm vụ cụ thể rõ ràng để hồn thành trong ngày. Ví dụ như nhân viên tiếp tân thì cần phải biết là hàng ngày mình sẽ phải nghe và trả lời các cuộc điện thoại tiếp đĩn khách đến doanh nghiệp và chỉ dẫn những điều họ muốn hỏi. Nếu đã cĩ sẵn bản mơ tả cơng việc đầy đủ và chi kết thì việc phân cơng cơng việc sẽ dễ dàng hơn và bản thân nhân viên khi bước vào làm cho doanh nghiệp cũng sẽ hiểu rõ hơn về cơng việc đang chờ đợi họ. Đào tạo và động viên nhân viên trong cơng việc Vấn đề thành bại khơng chỉ phụ thuộc vào ý tưởng kinh doanh tốt hay khơng mà cịn vào việc nhân viên cĩ kỹ nàng nghiệp vụ tay nghề và động cơ làm việc tốt hay khơng. Do vậy điều quan trọng trước tiên là cần cân nhắc xem nên đào tạo và động viên nhân viên như thế nào. Để cĩ thể động viên các nhân viên làm việc tốt cần hiểu điều gì sẽ làm cho họ hài lịng. Mỗi nhân viên đều muốn cảm thấy thoải mái trong cơng việc. Hai vấn đề quan trọng ảnh hưởng lớn tới các nhu cầu này là mức lương và điều kiên làm việc. Đánh giá kêt quả cơng việc Mục đích của việc đánh giá kết quả cơng việc là để cải thiện hiệu suất làm việc. Nếu nhân viên hồn thành xuất sắc một cơng việc nào đĩ nhà doanh nghiệp phải thơng báo cho họ biết càng sớm càng tốt bằng cách thể hiện sự đánh giá cao kết quả làm việc của họ. Nếu họ làm một việc nào đĩ chưa tốt bạn cũng phải giải thích rõ vấn đề cho họ để họ cĩ cơ hội sửa sai. Thời báo Kinh tế Sài Gịn Tuyển chọn nhân viên TBKTSG dkt 23 10 2001 Mỗi doanh nghiệp cần thực hiện một số bước nhất định để tìm được nhân viên phù hợp với yêu cầu cơng việc. Mơ tả cơng việc Bản

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG