TAILIEUCHUNG - Tái tạo công ty kiểu Việt Nam: cần phải biết quản lý sự thay đổi

Khoa học quản lý của phương Tây đã đúc rút: một nhà lãnh đạo không nên làm quá 2 nhiệm kỳ (khoảng 8 nǎm theo cách tính của họ). Họ lý luận rằng, một lãnh đạo ở quá lâu tại một vị trí thì có giỏi đến mấy cũng dẫn tới việc quản lý theo kinh nghiệm. Các công ty Việt Nam cũng cần thay đổi và họ đã thay đổi như thế nào? | Tái tạo công ty kiểu Việt Nam cần phải biết quản lý sự thay đổi Khoa học quản lý của phương Tây đã đúc rút một nhà lãnh đạo không nên làm quá 2 nhiệm kỳ khoảng 8 năm theo cách tính của họ . Họ lý luận rằng một lãnh đạo ở quá lâu tại một vị trí thì có giỏi đến mấy cũng dẫn tới việc quản lý theo kinh nghiệm. Các công ty Việt Nam cũng cần thay đổi và họ đã thay đổi như thế nào Bước ra khỏi rốn vũ trụ Ông Cổ Gia Thọ Tổng giám đốc công ty Thiên Long bộc bạch Lúc mới thành lập Thiên Long không hề mường tượng là tòa nhà công ty có thể xây lên 5-6 rồi 10 tầng như ngày nay. Tốc độ phát triển nhanh của Thiên Long vừa là điều mừng vừa là nỗi lo. Không tái tạo sẽ rất nguy hiểm vì không sao kiểm soát được doanh nghiệp . Khoảng đầu năm 2000 Thiên Long bắt đầu quá trình thoát khỏi cách quản lý kiểu gia đình. Lý thuyết quản trị đổi mới doanh nghiệp khẳng định Không có áp lực cạnh tranh không doanh nghiệp nào đổi mới . Vĩnh Tiến bắt tay vào việc tái tạo công ty từ năm 1997. Hai lần nhờ tư vấn tái tạo nhưng không thành công công ty tuyển mộ hẳn một phó tổng giám đốc cầm chịch thiết kế quá trình quản lý. Cho đến nay Vĩnh Tiến đã đi qua mọi quy trình tái tạo công ty. Những doanh nghiệp thực hiện bước chuyển lên công ty cổ phần như giấy tập Lệ Hoa bông Bạch Tuyết cũng đang gấp rút tái tạo công ty để chuẩn bị đối phó với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Muộn hơn Vĩnh Tiến và Thiên Long hãng cà-phê Trung Nguyên chỉ mới bắt tay tái tạo vào đầu năm nay. Trung Nguyên đang phát triển chiều sâu sau giai đoạn phát triển chiều rộng những năm qua. Giám đốc Đặng Lê Nguyên Vũ nói Lúc trước có muốn tái tạo cũng không đủ lực mà làm giờ thì chỉ sợ việc không chạy kịp theo ý mình . Mục tiêu tái tạo của Trung Nguyên là làm sao để ông giám đốc trẻ có thể thoát ra khỏi trung tâm của hãng mà vẫn kiểm soát được công việc để có thể triển khai thêm những ý tưởng kinh doanh mới. Ông Vũ hình dung Cung cách quản lý kiểu gia đình khiến người giám đốc như một hạt nhân mà tất cả những vòng tròn hoạt động công