TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG & PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thị trường đơn giản là nơi mà người mua và người bán gặp nhau để trao đổi sản phẩm và dịch vụ; bao gồm người mua, người bán và phương tiện mua bán. Thị trường hiện đại là thị trường có ít nhất 1 nhóm khách hàng tiềm tàng. Họ có sức mua, khả năng chi trả; có nhu cầu chưa được thỏa mãn và sẵn lòng chi trả. | CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG & PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG Nghiên cứu thị trường Phân khúc thị trường Phân tích hành vi người tiêu dùng KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG Thị trường đơn giản Nơi mà người mua và người bán gặp nhau để trao đổi sản phẩm và dịch vụ Bao gồm người mua, người bán và phương tiện mua bán. Thị trường hiện đại Có ít nhất 1 nhóm khách hàng tiềm tàng Có sức mua, khả năng chi trả Có nhu cầu chưa được thỏa mãn và sẵn lòng chi trả Phân loại thị trường Theo đối tượng mua bán: TLSX, chứng khoán, tài chính Theo mặt hàng: tiêu dùng, điện máy, mỹ nghệ, tiền tệ Theo khu vực, vị trí địa lý: thành thị, nông thôn, trong ngoài nước Theo mức độ cạnh tranh: quan trọng hơn hết Phân loại theo mức độ cạnh tranh Loại Số người bán Loại sản phẩm Sự tham gia của DN mới Thí dụ Cạnh tranh hoàn toàn Rất nhiều Thống nhất Tự do Chứng khoán Bán cạnh tranh Nhiều Phân biệt Tự do Quần áo, bánh kẹo Bán độc quyền Một vài Thống nhất hay phân biệt Có hạn chế Thép, dầu hỏa, ô tô Độc quyền hoàn toàn Một Đặc biệt Bị phong tỏa Điện lực, khai khoáng Thị trường mục tiêu Thị trường bao gồm nhiều nhóm khách hàng khác nhau Chọn ra nhóm khách hàng trọng tâm, chủ yếu mà DN đặc biệt hướng đến các nỗ lực Marketing để thỏa mãn họ. Xác định chính xác thị trường mục tiêu rất quan trọng, làm nền tảng cho hoạch định chiến lược Marketing hỗn hợp. Những căn cứ để lựa chọn thị trường mục tiêu Phù hợp với mục tiêu kinh doanh và quan niệm KD của doanh nghiệp Phù hợp với nguồn lực, sở trường của doanh nghiệp Có khả năng tạo ra doanh số đủ lớn để doanh nghiệp có lời Thị phần – vấn đề gộp chung TT Market share: chia phần thị trường hay thị phần lượng sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ mà công ty chiếm lĩnh tại thị trường mục tiêu nào đó so với các đối thủ .