TAILIEUCHUNG - 8 phẩm chất của nhà quản lý hiện đại?

Tham khảo tài liệu '8 phẩm chất của nhà quản lý hiện đại?', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 8 phẩm chất của nhà quản lý hiện đại Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra nhiều thách thức cho các quốc gia. Trong đó việc xây dựng một đội ngũ các nhà quản lý hiện đại có tầm vóc quốc tế là một yêu cầu cực kỳ quan trọng. Các doanh nghiệp có tầm hoạt động toàn cầu là nền tảng cốt lõi của các doanh nghiệp toàn cầu. Câu hỏi đặt ra những phẩm chất kỹ năng cần có ở một nhà quản lý hiện đại 1. Quản lý Kỹ năng này bao gồm các kỹ năng về hoạch định tổ chức và điều hành doanh nghiệp và tổ chức công việc cá nhân. Hoạch định là quá trình thiết lập các mục tiêu xây dựng các chiến lược và kế hoạch để thực hiện các mục tiêu. Trong quá trình này nhà quản lý phải dự kiến được các khó khăn trở ngại những biến động của môi trường kinh doanh và có những kế hoạch dự phòng. Hoạch định có xa và gần. Xa là tầm nhìn về con đường phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn với câu hỏi chính Doanh nghiệp trong 5 10 và 20 năm tới sẽ như thế nào . Xu thế toàn cầu hóa có ảnh hưởng rất mạnh đến câu hỏi này. Không còn có thể giới hạn câu trả lời trong phạm vi một ngành và một quốc gia mà đã đến lúc phải định vị nó trong bối cảnh cạnh tranh và hợp tác toàn cầu. Hoạch định gần là những kế hoạch ngắn hạn như từng tháng quí hay năm. Khảo sát gần đây của chúng tôi trên 200 doanh nghiệp thuộc bốn ngành tại và Hà Nội cho thấy hầu hết đều có lập kế hoạch kinh doanh KHKD như một công cụ hoạch định. Nhưng phần lớn chỉ là hình thức KHKD bị quên lãng ngay sau khi viết. Lúc này chính là vai trò của tổ chức và điều hành. Kỹ năng này bao gồm phân bổ công việc tài nguyên nhân sự và phối hợp thực hiện giữa các cá nhân các nhóm và các tổ chức. Một kế hoạch hay sẽ vô nghĩa nếu nó không được tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Tuy nhiên công việc chung sẽ không thể tổ chức tốt nếu công việc cá nhân không được tổ chức hiệu quả. Nhà quản lý hiện đại phải là người tổ chức tốt công việc và thời gian của chính mình. Cần phân bổ hợp lý các nguồn lực cá nhân cho các công việc sự vụ hàng ngày đầu tư phát triển học .