TAILIEUCHUNG - 5 nguyên tắc tái cấu trúc của 3M

3 năm trước, công ty 3M, một trong những công ty Mỹ lúc đó vẫn đang ăn nên làm ra với hơn 60 ngàn mặt hàng khác nhau, đã quyết định thay đổi hẳn cách thức kinh doanh. Đội ngũ cán bộ quản lý mới, đứng đầu là Tổng Giám đốc James Macnerney quyết định đưa vào áp dụng hàng loạt nguyên tắc mới. Cách đây không lâu Macnerney, vừa được tạo chí Industry Week bình chọn là Giám đốc số một của năm 2003 cho biết, dù cho nguyên tắc nào được áp dụng thì quan trọng hơn cả. | 5 nguyên tắc tái cấu trúc của 3M 3 năm trước công ty 3M một trong những công ty Mỹ lúc đó vẫn đang ăn nên làm ra với hơn 60 ngàn mặt hàng khác nhau đã quyết định thay đổi hẳn cách thức kinh doanh. Đội ngũ cán bộ quản lý mới đứng đầu là Tổng Giám đốc James Macnerney quyết định đưa vào áp dụng hàng loạt nguyên tắc mới. Cách đây không lâu Macnerney vừa được tạo chí Industry Week bình chọn là Giám đốc số một của năm 2003 cho biết dù cho nguyên tắc nào được áp dụng thì quan trọng hơn cả vẫn là nguyên tắc đó phải được áp dụng chung cho toàn thể công ty và phải ngấm vào đến từng nhân viên. Đến cuối năm 2004 bất kỳ nhân viên nào của 3M cũng đều phải nắm vững 5 nguyên tắc trong triết lý của Công ty mà đầu tiên là phương pháp 6 Sigma. Sigma là một chữ cái Hy lạp được dùng trong thống kê để chỉ những trường hợp không đạt tiêu chuẩn. Phương pháp 6sigma cho phép xác định và kiểm soát chất lượng sản phẩm hoặc cả một quy trình. Có thể lấy một ví dụ đơn giản sau một công ty cần phải đưa bánh pizza đến cho khách vào một thời gian đã định nếu công ty thực hiện được việc đó trong 68 trường hợp nghĩa là công ty đạt được mức 2 Sigma. Nếu thực hiện được điều này trong 93 trường hợp tức là công ty đạt được mức 3 Sigma. Mức 6 Sigma tương ứng với việc công ty giao bánh được đúng giờ trong 99 9997 trường hợp. Công ty càng lớn thì việc giảm thiểu số lượng phế phẩm càng quan trọng hơn vì khi khách hàng nhiều thì chỉ 1 số khách không hài lòng đã là 1 con số rất lớn. Chẳng hạn nếu công ty sản xuất 1 triệu ô tô và chỉ đạt mức 3 Sigma nghĩa là sẽ có tới 66800 số xe xuất xưởng có sự cố. 5 nguyên tắc tái cấu trúc của 3M Nguyên tắc thứ nhất 6 Sigma Việc thống kê và phân tích dữ liệu cho phép kiểm soát chất lượng sản phẩm và các quy trình sản xuất. Mục đích chính của 6 Sigma là - Giảm chi phí và tăng hiệu suất - Giải phóng được nguồn tài chính - Tăng trưởng kinh doanh Nguyên tắc thứ hai xúc tiến acceleration hay còn gọi là quy tắc 2x3x Cần phải tăng gấp đôi số lượng ý tưởng mới và tăng gấp 3 tốc độ .