TAILIEUCHUNG - Mỹ thuật lớp 4 - Vẽ tranh - Đề tài vui chơi trong mùa hè

Học sinh biết tìm, chọn nội dung đề tài về các hoạt động vui chơi trong mùa hè. - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được tranh theo đề tài - Học sinh yêu thích các hoạt động trong mùa hè. | Vẽ tranh Đề tài vui chơi trong mùa hè I- Mục tiêu - Học sinh biết tìm chọ n nội dung đề tài về các hoạt động vui chơi trong mùa hè. - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được tranh theo đề tài - Học sinh yêu thích các hoạt động trong mùa hè. II- Chuẩn bi đồ dùng dạy hoc 1- Giáo viên - Sưu tầm tranh ảnh về hoạt động vui chơi của thiếu nhi trong mùa hè. - Bài vẽ của học sinh các lớp trước. 2- Hoc sinh - Tranh ảnh về các hoạt động vui chơi trong mùa hè. - Đồ dùng học vẽ. III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu A- ổn định tổ chức - Kiểm tra đồ dùng học vẽ Vở tập vẽ. B- Dạy bài mới Hoạt động 1 Tìm chọn nôi dung đề tài Giáo viên giới thiệu tranh ảnh đã chuấn bị Tranh vẽ về hoạt động nào Hoạt động đó đang diễn ra ở đâu Những hoạt động vui chơi nào thường diễn ra vào mùa hè Về thăm ông bà . - GV nhận xét và tóm tắt chung. Hoạt động 2 Cách vẽ tranh Vẽ các hình ảnh chính làm rõ nội dung Vẽ các hình ảnh phụ cho tranh sinh động hơn Vẽ màu tươi sáng cho đúng vớ i cảnh sắc mùa hè - Giáo viên cho các em xem một số bài vẽ tranh đề tài vui chơi trong mùa hè ở lớp trước để các em học tập cách vẽ. Hoạt động 3 Thực hành - Giáo viên yêu cầu học sinh chọn nội dung tìm hình ảnh. - Giáo viên gợi ý về bố cục cách chọn và vẽ các hình ảnh vẽ màu sao cho rõ nội dung và thể hiện được không khí vui nhộn tươi sáng của mùa hè. Hoạt động 4 Nhận xét đánh giá - Giáo viên cùng học sinh một số bài vẽ và gợi ý các em nhận xét xếp loại theo tiêu chí sau Đề tài rõ nội dung Bố cục có hình ảnh chính hình ảnh phụ Hình ảnh phong phú sinh động Màu sắc tươi sáng đúng với cảnh sắc mùa hè - Giáo viên bổ sung nhận xét của học sinh chọn một số bài vẽ đẹp làm tư liệu .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    66    2    04-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.