TAILIEUCHUNG - Mỹ thuật lớp 4 - Vẽ tranh - Đề tài ngày hội quê em

Học sinh hiểu biết sơ lược về những ngày lễ truyền thống của quê hương. - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được tranh về đề tài ngày hội theo ý thích. - Học sinh thêm yêu quê hương, đất nước qua các hoạt động lễ hội mang bản sắc dân tộc Việt Nam. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 1- Giáo viên: - Một số tranh, ảnh về các hoạt động lễ hội truyền thống. - Một số tranh vẽ của họa sĩ và của học sinh về lễ hội truyền thống. 2- Học sinh: -. | Vẽ tranh TA Ầ Ä A A r A Đề tài ngày hội quê em I- Mục tiêu - Học sinh hiểu biết sơ lược về những ngày lễ truyền thống của quê hương. - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được tranh về đề tài ngày hội theo ý thích. - Học sinh thêm yêu quê hương đất nước qua các hoạt động lễ hội mang bản sắc dân tộc Việt Nam. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 1- Giáo viên - Một số tranh ảnh về các hoạt động lễ hội truyề n thống. - Mộ t s ố tranh vẽ của họa sĩ và của học sinh về lễ hội truyền thống. 2- Học sinh - Tranh ảnh về đề tài lễ hội - Đồ dùng học vẽ. III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu A- ổn định tổ chức - Kiểm tra đồ dùng học vẽ Vở tập vẽ. B- Dạy bài mới Hoạt động 1 Tìm chọn nội dung đề tài - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh đã chuấn bị Những hoạt động đang diễn ra trong tranh Không khí của lễ hội Trang phục Kể tên một số lễ hội khác mà em biết - Giáo viên nhận xét chung. Hoạt động 2 Cách vẽ tranh Chọn một ngày hội ở quê hương mà em thích để vẽ. Vẽ phác hình ảnh chính Vẽ phác hình ảnh phụ Vẽ chi tiết Vẽ màu tự chọn. - Có thể vẽ một hoặc nhiều hoạt động của lễ hội. - Giáo viên cho HS xem một vài tranh về ngày hội của họa sĩ của HS các lớp trước để các em học tập cách vẽ. Hoạt động 3 Thực hành Giáo viên hướng dẫn học sinh - Vẽ về ngày hội quê mình Lễ đâm trâu ở Tây Nguyên Đua thuyền của đồng bào Khơ - Me Hát quan họ ở Bắc Ninh Chọi trâu ở Đồ Sơn Hải Phòng . - Yêu cầu chủ yếu với học sinh là vẽ được những hình ảnh của ngày hội. - Vẽ hình người cảnh vật sao cho thuận mắt vẽ được các dáng hoạt động. - Khuyến khích học sinh vẽ màu rực rỡ chọn màu thể hiện được không khí vui tươi của ngày hội. Hoạt động 4 Nhận xét đánh giá - Giáo viên tổ chức cho học sinh nhận xét một số bài vẽ tiêu biểu đánh giá về chủ đề bố cục hình vẽ màu sắc và xếp loại theo ý .