TAILIEUCHUNG - Lên kế hoạch cho chương trình nhượng quyền

Lên kế hoạch cho chương trình nhượng quyền Nhượng quyền được mô tả là một phuơng pháp đầy hấp dẫn đối với nhiều nhà sản xuất, nhà bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ cho việc mở rộng kinh doanh. Lý do chính, nhiều công ty chọn nhượng quyền là nhờ khả năng mở rộng không cần vốn, nhận được sự đóng góp từ bên nhận quyền, và những yêu cầu khác phải đạt được nếu lựa chọn phương pháp khác để mở rộng doanh nghiệp. Như vậy, nhượng quyền chỉ là một trong nhiều cách thức để mở rộng kinh. | Lên kế hoạch cho chương trình nhượng quyền Nhượng quyền được mô tả là một phuơng pháp đầy hấp dẫn đối với nhiều nhà sản xuất nhà bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ cho việc mở rộng kinh doanh. Lý do chính nhiều công ty chọn nhượng quyền là nhờ khả năng mở rộng không cần vốn nhận được sự đóng góp từ bên nhận quyền và những yêu cầu khác phải đạt được nếu lựa chọn phương pháp khác để mở rộng doanh nghiệp. Như vậy nhượng quyền chỉ là một trong nhiều cách thức để mở rộng kinh doanh mà doanh nghiệp có thể xem xét đến. Một số lợi thế và rủ ro được nhận thấy trong nhượng quyền cũng được tìm thấy trong các phương pháp phân phối khác. Trong khi nhượng quyền có thể là một phương pháp đặc biệt trong phân phối đối với một số doanh nghiệp các phương pháp khác có thể phù hợp và có lợi hơn. Mô hình nhượng quyền là phương pháp mở rộng nhanh không cần nhiều vốn nhưng không đơn giản nó được miêu tả một cách sinh động như một trung gian môi giới. Ngược lại nó có tỉ lệ thất bại thấp những quy tắc hà khắc đến thái quá kiện tụng nhiều chi phí ban đầu cao. Nó là một phương pháp phân phối được áp dụng bởi hàng ngàn công ty trong hơn 75 ngành nghề khác nhau. Và mọi người đều nhận thấy rằng nó đã có những thành công đáng kinh ngạc và cả những rủ ro đáng tiếc. Các công ty cần xem xét các lợi thế và các rủ ro trong nhượng quyền. Cần xem xét những vấn đề sau Điều khiển Động cơ thúc đẩy Lựa chọn nguồn vốn cho việc phát triển Trách nhiệm pháp lý Yếu tố làm mất tính công bằng Xâm nhập thị trường Nâng cao thương hiệu Sức mua Quản lý khu vực Nguồn vốn Chi phí phát triển chương trình chi phí duy trì quản lý Sự độc lập của bên nhận quyền Những yêu cầu về pháp lý Tất cả những điều trên phải được xem xét trước khi công ty thực hiện việc phát triển một chương trình nhượng .