TAILIEUCHUNG - Đánh giá vai trò DECT trong bệnh Gout và khảo sát mối liên quan với các yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng

Nhận diện tinh thể Urate từ dịch khớp dưới kính hiển vi phân cực được coi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh Gout. Bài viết trình bày đánh giá vai trò DECT trong bệnh Gout và khảo sát mối liên quan với các yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng. | Đánh giá vai trò DECT trong bệnh Gout và khảo sát mối liên quan với các yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 2 - tháng 4 2019 Đánh giá vai trò DECT trong bệnh Gout và khảo sát mối liên quan với các yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng Trần Văn Nam1 2 Võ Tam2 Nguyễn Chí Cường1 Võ Nguyễn Thành Nhân1 Phan Thanh Hải1 1 Trung tâm Y khoa Hòa Hảo Medic thành phố Hồ Chí Minh 2 Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt đặt vấn đề Nhận diện tinh thể Urate từ dịch khớp dưới kính hiển vi phân cực được coi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh Gout. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng chọc hút được đủ lượng dịch khớp hoặc trong trường hợp bị đau không thể chọc hút dịch được. Chụp cắt lớp điện toán năng lựợng kép DECT là công cụ mới để chẩn đoán bệnh Goute. DECT cho thấy hình ảnh lắng đọng các tinh thể urate và những hình ảnh cấu trúc xương nhờ sử dụng màu hiển thị khác nhau. Tuy nhiên vẫn chưa có sự thống nhất từ những kết quả nghiên cứu trên thế giới. Tại Việt Nam chưa thấy có một nghiên cứu gốc nào được công bố. Mục tiêu Đánh giá vai trò DECT trong bệnh Gout và khảo sát mối liên quan với các yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng. Phương pháp Một nghiên cứu cắt ngang phân tích được thực hiện ở những bệnh nhân tới khám tại phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Medic thành phố Hồ Chí Minh. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh gút dựa theo ACR EULAR 2015 và có kết quả DECT. Các ca bệnh được chọn liên tục không có trường hợp mất mẫu. Phân tích đa biến hồi qui logistic được sử dụng để xác định mối liên quan độc lập giữa các biến số lâm sàng và cận lâm sàng với hình ảnh DECT. Kết quả 61 trong số 80 bệnh nhân Gout có DECT dương tính chiếm 77 25 có mối liên quan giữa DECT và số cơn gout gt 3 lần thời gian bị bệnh gt 36 tháng hạt tô phi. Không tìm thấy mối liên quan giữa các biến số lâm sàng và các đặc tính nền trong nghiên cứu. Về cận lâm sàng hình ảnh lắng đọng tinh thể urate thể hiện dấu ấn rõ ràng về bệnh Gout còn các biến số khác không tìm thấy thể hiện. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.