TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu đặc điểm cộng sinh của Trichomonas vaginalis và Mycoplasma hominis bằng phương pháp sinh học phân tử trên phụ nữ độ tuổi sinh sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết trình bày xác định tỉ lệ nhiễm T. vaginalis ở phụ nữ đến khám tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Thừa Thiên Huế; Khảo sát tỉ lệ đồng nhiễm và cộng sinh giữa T. vaginalis và M. hominis. | Nghiên cứu đặc điểm cộng sinh của Trichomonas vaginalis và Mycoplasma hominis bằng phương pháp sinh học phân tử trên phụ nữ độ tuổi sinh sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 1 - tháng 2 2019 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỘNG SINH CỦA TRICHOMONAS VAGINALIS VÀ MYCOPLASMA HOMINIS BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ TRÊN PHỤ NỮ ĐỘ TUỔI SINH SẢN Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Hà Thị Ngọc Thúy Tôn Nữ Phương Anh Ngô Thị Minh Châu Lê Chí Cao Bộ môn Ký sinh trùng Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Trùng roi âm đạo Trichomonas vaginalis T. vaginalis là tác nhân gây nhiễm trùng qua đường tình dục không do virus phổ biến nhất nhiễm T. vaginalis là một vấn đề sức khoẻ lớn của cộng đồng. Hiện tượng cộng sinh giữa T. vaginalis và M. hominis liên quan đến biểu hiện lâm sàng nặng của nhiễm T. vaginalis đã được xác định bởi nhiều nghiên cứu khác trên thế giới nhưng chưa có nghiên cứu nào ở Việt Nam. Mục tiêu Xác định tỉ lệ nhiễm T. vaginalis ở phụ nữ đến khám tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Thừa Thiên Huế Khảo sát tỉ lệ đồng nhiễm và cộng sinh giữa T. vaginalis và M. hominis. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang và nghiên cứu phòng thí nghiệm các chủng T. vaginalis ở Việt Nam. Kết quả Tỉ lệ nhiễm T. vaginalis trên phụ nữ đến khám tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Thừa Thiên Huế là 0 5 Tỉ lệ đồng nhiễm và cộng sinh của T. vaginalis với M. hominis lần lượt là 37 5 và 29 2 . Kết luận Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam ghi nhận sự cộng sinh giữa M. hominis và T. vaginalis bằng kỹ thuật sinh học phân tử. Từ khóa Trichomonas vaginalis Mycoplasma hominis cộng sinh. Abstract THE SYMBIOSIC CHARACTERISTICS OF TRICHOMONAS VAGINALIS AND MYCOPLASMA HOMINIS BY MOLECULAR TECHNIQUES ON WOMEN AT HUE PROVINCE Ha Thi Ngoc Thuy Ton Nu Phuong Anh Ngo Thi Minh Chau Le Chi Cao Parasitology Department Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University Background The flagellate protist Trichomonas vaginalis is

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.