TAILIEUCHUNG - Thành lập doanh nghiệp

Trước khi thành lập doanh nghiệp Tại sao bạn muốn thành lập doanh nghiệp riêng? Bạn đã sẵn sàng trở thành một nhà doanh nghiệp thực sự chưa? | THÀNH LậP DOANH NGHIệP Trước khi thành lập doanh nghiệp Tại sao bạn muốn thành lập doanh nghiệp riêng Bạn đã sẵn sàng trở thành một nhà doanh nghiệp thực sự chưa Đánh giá bản thân Những trách nhiệm của 1 chủ doanh nghiệp Những tính cách của một chủ doanh nghiệp thành đạt Bắt đầu lập nghiệp Kế hoạch Kinh doanh Tìm hiểu thông tin về địa điểm bạn lựa chọn kinh doanh Xem xét những mặt thuận lợi và khó khăn của từng địa điểm kinh doanh. Chẳng hạn Thuận lợi Khó khăn Nhà bạn o Chi phí thấp o Thuận tiện o Có thể cần làm thủ tục xin phép o Phản đối từ hàng xóm o Điều khoản thuê nhà không cho phép sử dụng vì mục đích kinh doanh o Cuộc sống gia điình bị ảnh hường o Không gần thị trường Khu trung tâm o Lượng giao dịch lớn o Doanh nghiệp có hình ảnh đẹp hơn o Gần các doanh nghiệp khác nên ở đó có thị trường o Tiền thuê cao o Có nhiều sự cạnh tranh Khu công o Dễ tìm chỗ o Có chi phí hành Page 1 of 2 nghiệp o Có hình ảnh đẹp vớitiền thuê rẻ hơn o Có cơ hội tăng trưởng rẻ hơn nếu không thay đổi địa điểm chính phát sinh o Tốn thời gian và chi phí đi lại o Khó sử dụng một số dịch vụ khác Tìm hiểu cơ hội của thị trường. Có thị trường cho sản phẩm của doanh nghiệp bạn không Một khi bạn đã có quyết định về ý tưởng kinh doanh cũng như mục đích kinh doanh bạn cần xem xét thị trường tiềm năng cho sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Hãy nói chuyện với những người khác kể cả khách hàng tiềm năng cũng như chuyên gia tư vấn kinh doanh để tham khảo ý kiến và nhìn nhận của họ về sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Họ có thích ý tưởng kinh doanh của bạn không Nếu như không thì tại sao và họ khuyến nghị sản phẩm hay dịch vụ nào khác những ý kiến này có thể giúp bạn tránh được những sai lầm tốn kém. Ai cần sản phẩm của bạn Hãy thử suy nghĩ xem ai sẽ mua sản phẩm của bạn. Nếu sản phẩm của bạn quá đắt doanh số bán chắc chắn sẽ bị hạn chế. Bạn bán hàng và quảng cáo hàng của bạn ở đầu phụ thược rất nhiều vào giá cả cũng như vị trí sản phẩm của bạn trên thị trường. Những yếu tố này cũng hết sức quan trong khi đặt