TAILIEUCHUNG - Vai trò và những cập nhật chẩn đoán về giải phẫu bệnh – tế bào bệnh học

Chẩn đoán giải phẫu bệnh kinh điển và hiện đại rất quan trọng, giúp ích rất nhiều cho các bác sỹ lâm sàng về điều trị tiên lượng hành cùng những tiến bộ không ngừng về kỹ thuật và cập nhật những chẩn đoán mới, kết hợp với những thuốc điều trị mới nên Giải phẫu bệnh tế bào học đã phát triển không ngừng và ngày càng nở rộ, Đặc biệt dựa trên Mô bệnh học, HMMD và sinh học phân tử. | Vai trò và những cập nhật chẩn đoán về giải phẫu bệnh – tế bào bệnh học Bệnh viện Trung ương Huế VAI TRÒ VÀ NHỮNG CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VỀ GIẢI PHẪU BỆNH – TẾ BÀO BỆNH HỌC Đặng Trần Tiến1, Vũ Sỹ Quân1 TÓM TẮT Chẩn đoán giải phẫu bệnh kinh điển và hiện đại rất quan trọng, giúp ích rất nhiều cho các bác sỹ lâm sàng về điều trị tiên lượng hành cùng những tiến bộ không ngừng về kỹ thuật và cập nhật những chẩn đoán mới, kết hợp với những thuốc điều trị mới nên Giải phẫu bệnh tế bào học đã phát triển không ngừng và ngày càng nở rộ, Đặc biệt dựa trên Mô bệnh học, HMMD và sinh học phân tử. Từ khóa: Cập nhật chẩn đoán, giải phẫu bệnh, tế bào học. ABSTRACT ROLES AND DIAGNOSTIC UPDATES ON THE PATHOLOGY – CYTOLOGY Dang Tran Tien1, Vu Sy Quan1 Diagnosis of classic and modern pathology is very important, helping clinicians to treat, the prognosis of disease. Continuing technical progress and updating new diagnoses, In combination with new therapeutic drugs, pathology and cytology has been ongoing and increasingly flourishing. Based on histopathology, imumunohistochemitry and molecular biology Key words: diagnostic updates, pathology, cytology I. ĐẶT VẤN ĐỀ - Chọc hút kim nhỏ u vú dưới hướng dẫn chụp vú. Trong chẩn đoán các khối u, xét nghiệm tế bào - Chọc u giáp trạng, u gan dưới hướng dẫn của học và mô bệnh học là cực kỳ quan trọng. Đây là tiêu siêu âm có thể phát hiện UT nhú tuyến giáp dưới chuẩn “vàng”, có tính cách quyết định nhất, là cơ sở 0,5cm còn rất nhỏ hoặc ung thư vú. Việc chẩn đoán vững chắc không những cho việc chẩn đoán bệnh, dựa vào phân loại theo RAS theo WHO và theo hệ định hướng điều trị và xác định tiên lượng bệnh. Bethesda - Chọc u phổi, các khối u sâu trong ổ bụng dưới II. CÁC PHƯƠNG PHÁP hướng dẫn của CT. Với những nhà tế bào học có . Phương pháp chọc hút kim nhỏ kinh nghiệm, độ chính xác có thể đạt đến 90%. Đây là phương pháp hay sử dụng nhất. Người ta . Phương pháp áp lam sử

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.