TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 90

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 90', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bạn sẽ phải trải qua 10 lần nhấn vào nút Next Step . Ở màn hình thứ 11 trình cài đặt yêu cầu bạn nhập vào tài khỏan của nhà quản trị hãy nghĩ ra một cái tên hay và một mật khẩu thật dài dòng khó hack vì đây là tài khỏan có tòan quyền trên forum của bạn. Tiếp đó thêm 2 màn hình nữa là bạn hòan tất công việc cài đặt. Nhấn vào dòng link ở màn cuối cùng của trình cài đặt để vào forum để đang nhập vào màn hình quản trị. Bước 3 Sau khi cài đặt Để bảo đảm an toàn hãy xóa file install và and install để không ai có thể cài lại forum được nữa. Trình quản trị được thiết kế rất thân thiện tại đây bạn có tòan quyền để thiết lập cấu hình cho forum của mình như tạo room mới quản lý tài khỏan giao diện. Cài Hiren vào ổ cứng để cứu hộ I Đăc điểm của bài viết này Bạn đã biết qua việc cài Hiren boot CD vào USB để cứu hộ nhưng để Hiren boot trong cây viết USB như vậy khá bất tiện Ngoài chuyện mất chỗ khá nhiều hơn 50MB việc cứu hộ lại lâu lâu mới có . Do vậy tốt và tiện cho bạn nhất là cài sẳn Hiren boot CD ngay trong ổ cứng cùng XP và khi cần sẽ dùng tiện hơn là có trong đĩa CD đôi lúc còn bị trầy . II Bằng cách nào ban chuyển moi file từ Hiren boot CD 79 mới nhất vào ổ cứng A Điểm quan trọng để làm được là XP của bạn trong C phải đã có sẵn DOS thực. Nếu ổ C hoàn toàn chưa có hay đang ở NTFS bạn cần thực hiện từng bước những điểm sau đây 1 Nếu ổ C của bạn đang là NTFS phải chuyển trước về FAT 32 mới cài Hiren CD trong ổ cứng cùng với XP được . Có hai trường hợp đặt ra cho bạn a Nếu XP có cài sẳn Partition magic 805 Bạn có thể chọn convert C partition sang FAT 32 ngay trong XP và khi chọn xong nó sẽ reboot lại để ra môi trường PE trước khi vào XP mới làm được . b XP của bạn chưa cài PM 805 bạn buộc phải để đĩa CD Hiren 79 vào ổ CDROM chọn first boot device trong CMOS là CDROM . Xong vào PM 805 ở trong Hiren 79 để convert ổ C từ NTFS thành ra FAT 32 . 2 Tải 2 file dạng zip sau đây từ Megaupload rồi bung ra từng file trong ổ cứng ở ổ E hoặc ổ F a .