TAILIEUCHUNG - CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH

Vì sao phải sử dụng trung gian marketing? Giới trung gian marketing, qua những tiếp xúc, kinh nghiệm, sự chuyên môn hóa và quy mô hoạt động của họ đã đem lại cho nhà sản xuất nhiều điều lợi hơn so với việc nhà sản xuất tự phân phối. Sử dụng giới trung gian phân phối có thể đem lại những sự tiết kiệm khá lớn | CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI 1. Bản chất và chức năng của các kênh marketing Vì sao phải sử dụng trung gian marketing Giới trung gian marketing qua những tiếp xúc kinh nghiệm sự chuyên môn hóa và quy mô hoạt động của họ đã đem lại cho nhà sản xuất nhiều điều lợi hơn so với việc nhà sản xuất tự phân phối. Sử dụng giới trung gian phân phối có thể đem lại những sự tiết kiệm khá lớn hình Ký hiệu quy ước SX Nhà sản xuất KH Khách hàng Hình Trung gian phân phối có thể đem lại sự tiết kiệm như thế nào Như hình vẽ cho thấy Bốn nhà sản xuất trực tiếp làm marketing để phân phối cho bốn khách hàng đòi hỏi tới 16 lần tiếp xúc. Nhưng nếu sử dụng trung gian phân phối số lần tiếp xúc giảm xuống chỉ còn 8. Các loại kênh marketing Các loại kênh marketing thường dùng nhất được trình bày trong hình Hình . Các loại kênh marketing Kênh trực tiếp không có trung gian nhà sản xuất bán hàng thẳng cho người tiêu dùng. Có ba cách bán hàng trực tiếp Bán đến từng nhà bán tại cửa hàng giới thiệu sản phẩm và bán theo thư hoặc điện thoại đặt hàng Kênh 1 cấp chỉ có một trung gian bán hàng trong thị trường hàng tiêu dùng đó là người bán lẻ. Trong thị trường hàng công nghiệp đó là người môi giới hay đại diện bán hàng. Kênh 2 cấp có 2 trung gian marketing. Trong thị trường hàng tiêu dùng đó thường là nhà bán sỉ và bán lẻ. Trong thị trường kỹ nghệ thì đó là bộ phận phân phối của công ty và các nhà buôn. Kênh 3 cấp có 3 trung gian phân phối. Thí dụ Trong ngành nước ngọt rượu bia có thể có thêm tổng đại lý hay đại lý bán buôn-người bán sỉ và người bán lẻ. Các chức năng của kênh marketing Các thành viên của kênh marketing thực hiện các chức năng sau đây 1. Điều nghiên Thu thập thông tin cần thiết để hoạch định chiến lược và tạo thuận lợi cho sự trao đổi. 2. Cổ động Triển khai và phổ biến những thông tin có sức thuyết phục cao về những món hàng đang kinh doanh và các sản phẩm mới. 3. Tiếp xúc Tìm ra và thông tin được với khách hàng tương lai. 4. Phân chia đóng gói phân loại hàng hóa. 5. Thương .