TAILIEUCHUNG - Đánh giá khúc xạ nhãn cầu trên trẻ có bệnh võng mạc trẻ đẻ non

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá tình hình tật khúc xạ trên trẻ có bệnh võng mạc trẻ đẻ non được khám, điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Mắt Trung ương và nhận xét tỷ lệ tật khúc xạ giữa nhóm cần điều trị và nhóm tự thoái triển. Đối tượng và phương pháp: 58 trẻ có bệnh ROP được khám, điều trị vào theo dõi tại Bệnh viện Mắt Trung ương và được xác định khúc xạ bằng phương pháp soi bóng đồng tử. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ KHÚC XẠ NHÃN CẦU TRÊN TRẺ CÓ BỆNH VÕNG MẠC TRẺ ĐẺ NON Vũ Thị Bích Thuỷ*, Nguyễn Văn Huy* TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá tình hình tật khúc xạ trên trẻ có bệnh võng mạc trẻ đẻ non được khám, điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Mắt Trung ương và nhận xét tỷ lệ tật khúc xạ giữa nhóm cần điều trị và nhóm tự thoái triển. Đối tượng và phương pháp: 58 trẻ có bệnh ROP được khám, điều trị vào theo dõi tại Bệnh viện Mắt Trung ương và được xác định khúc xạ bằng phương pháp soi bóng đồng tử. Thiết kế nghiên cứu mô tả lâm sàng tiến cứu, không có nhóm chứng. Kết quả: 58 trẻ với 114 mắt đo được khúc xạ, trong đó tỷ lệ có tật khúc xạ là 96,5%, cận thị 37,7%, viễn thị 30,7%, loạn thị 28,1%, lệch khúc xạ ở 39,7% số bệnh nhân. Tỷ lệ cận thị khác nhau giữa hai nhóm cần điều trị và không cần điều trị (nhóm tự thoái triển) 61,1% và 16,6%. Mức độ cận thị cao (>-5D) ở nhóm cần điều trị là 84,3% và ở nhóm tự thoái triển là 15,7%. Tỷ lệ thị lực >8/10 trước chỉnh kính là 7,2% và sau chỉnh kính là 23,6%. Kết luận: Cận thị là tật khúc xạ hay gặp ở trẻ có bệnh võng mạc trẻ đẻ non. Tỷ lệ và mức độ cận thị có khác nhau giữa nhóm cần điều trị và nhóm tự thoái triển. Từ khóa: bệnh võng mạc trẻ đẻ non. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh võng mạc trẻ đẻ non (Retinopathy of mắc bệnh võng mạc trẻ đẻ non nhằm hoàn thiện chu trình điều trị là hết sức cần thiết. Prematurity - ROP) còn gọi là xơ sản sau thể thuỷ Nghiên cứu này nhằm 2 mục tiêu tinh. Đây là một tình trạng bệnh lý của mắt do sự 1. Đánh giá tình trạng khúc xạ trên trẻ mắc phát triển bất thường của mạch máu võng mạc. bệnh võng mạc trẻ đẻ non được khám, điều trị và Bệnh thường xảy ra ở những trẻ đẻ thiếu tháng, nhẹ theo dõi tại Bệnh viên Mắt Trung ương. cân và đặc biệt là có tiền sử thở oxy cao áp kéo dài. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời bệnh 2. Nhận xét tỷ lệ tật khúc xạ giữa nhóm cần điều trị và nhóm tự thoái triển. có thể dẫn đến mù loà do tổ chức xơ tăng sinh, co kéo gây bong võng mạc. Tuy nhiên, nhiều trẻ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.