TAILIEUCHUNG - Phẫu thuật xử lý yếu tố lác đứng trong bệnh cảnh rối loạn vận nhãn cơ chéo

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá kết quả phẫu thuật xử lý yếu tố lác đứng trên bệnh nhân (BN) có rối loạn vận nhãn (RLVN) cơ chéo. Nghiên cứu tiến hành trên 150 bệnh nhân từ 4 tuổi trở lên bị lác có yếu tố đứng kèm theo rối loạn vận nhãn cơ chéo được khám tại Bệnh viện Mắt TW từ năm 1998-2004. Mời các bạn cùng tìm hiểu về bài viết để nắm rõ hơn về chi tiết nội dung. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌ C Phẫu thuật xử lý yếu tố lác đứng trong bệnh cảnh rối loạn vận nhãn cơ chéo Hà Huy Tài* TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá kết quả phẫu thuật xử lý yếu tố lác đứng trên bệnh nhân (BN) có rối loạn vận nhãn (RLVN) cơ chéo. Đối tượng và phương pháp: 150 BN từ 4 tuổi trở lên bị lác có yếu tố đứng kèm theo RLVN cơ chéo được khám tại Bệnh viện Mắt TW từ năm 1998- 2004. Kết quả: đánh giá ở thời kỳ ngắn hạn: 72,7% đạt loại tốt; 20% loại khá và 7,3% không đạt. Kết quả tốt giảm dần theo thời gian sau PT: đánh giá ở thời kỳ trung hạn: 62,7% loại tốt; 27,5% loại khá; 9,8% không đạt. Ở thời kỳ dài hạn thì tỷ lệ tốt chỉ còn 58,6%; khá: 30,3% và 11,1% loại không đạt. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa loại tốt ở 3 thời kỳ đánh giá không có ý nghĩa thống kê (p = 0,08). Tương tự, kết quả loại khá và không đạt có sự khác biệt nhưng cũng không có ý nghĩa thống kê (p = 0,63 và p = 0,88). Kết luận: kết quả PT xử lý yếu tố lác đứng là khả quan. Kết quả PT tương đương với các nghiên cứu trên thế giới. Phẫu thuật xử lý yếu tố lác đứng rất đa dạng, khó và phức tạp, cần chọn lựa và kết hợp các phương pháp thích hợp với từng bệnh cảnh RLVN cơ chéo. Chỉ định PT là vấn đề quan trọng và khó nhất. Muốn làm tốt, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có trình độ và nhiều kinh nghiệm trong đánh giá, chẩn đoán cũng như kỹ năng thực hành phẫu thuật. Từ khoá: lác có yếu tố đứng, rối loạn vận nhãn cơ chéo, cơ chéo trên, cơ chéo dưới. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Mặc dù các y văn đã đề cập rất nhiều đến các phương pháp và kết quả phẫu thuật (PT) lác, cả lác ngang lẫn lác đứng nhưng cho tới nay trong lĩnh vực PT xử lý lác đứng cũng như PT cơ chéo vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa thống nhất, còn nhiều tranh luận giữa các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.