TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH CỦA CÂY RAU, HOA (1 tiết )

HS biết được các điều kiện ngoại cảnh và ảnh hưởng của chúng đối với cây rau, hoa. -Có ý thức chăm sóc cây rau,hoa đúng kỹ thuật. II/ Đồ dùng dạy- học: -Tranh ĐDDH (hoặc photo hình trong SGK trên khổ giấy lớn) điều kiện ngoại cảnh đối với cây rau, hoa. | YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH CỦA CÂY RAU HOA 1 tiết I Mục tiêu -HS biết được các điều kiện ngoại cảnh và ảnh hưởng của chúng đối với cây rau hoa. -Có ý thức chăm sóc cây rau hoa đúng kỹ thuật. II Đồ dùng dạy- học -Tranh ĐDDH hoặc photo hình trong SGK trên khổ giấy lớn điều kiện ngoại cảnh đối với cây rau hoa. III Hoạt động dạy- học Hoạt đông của giáo viên Hoạt đông của học sinh 1. ồn định Hát. 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh của cây rau hoa. b Hướng dân cách làm -Chuấn bị đồ dùng học tập. Hoạt đông 1 GV hướng dân tìm hiểu các điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cây rau hoa. -GV treo tranh hướng dẫn HS quan sát SGK. Hỏi Cây rau hoa cần những điều kiện ngoại cảnh nào để sinh trưởng và phát triển -GV nhận xét và kết luận Các điều kiện ngoại cảnh cần thiết cho cây rau hoa bao gồm nhiệt độ nước ánh sáng chất dinh dưỡng đất không khí. Hoạt đông 2 GV hướng dân HS tìm hiểu ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đối với sự sinh trưởng phát triển của cây rau hoa. -GV hướng dẫn HS đọc nội dung SGK .Gợi ý cho HS nêu ảnh hưởng của từng điều kiện ngoại cảnhđối với cây rau -HS quan sát tranh SGK. -Nhiệt độ nước ánh sáng chất dinh dưỡng đất không khí. -HS lắng nghe. -Mặt trời. hoa. -Không. Nhiệt độ -Hỏi -Mùa đông trồng bắp cải su hào. Mùa Nhiệt độ không khí có nguồn gốc từ hè trồng mướp rau dền. đâu Nhiệt độ của các mùa trong năm có giống nhau không Kể tên một số loại rau hoa trồng ở các mùa khác nhau. -GV kết luận mỗi một loại cây rau hoa đều phtl triển tốt ở một khoảng -Từ đất nước mưa không khí. nhiệt độ thích vậy phải chọn -Hoà tan chất dinh dưỡng. thời điểm thích hợp trong năm đối với -Thiếu nước cây chậm lớn khô héo. mỗi loại cây để gieo trồng thì mới đạt Thừa nước bị úng dễ bị sâu bệnh phá kết quả cao. hoại. Nước. Cây rau hoa lấy nước ở đâu Nước có tác dụng như thế nào đối -Mặt trời với cây -Giúp cho cây quang hợp tạo thức ăn Cây có hiện tượng gì khi thiếu hoặc