TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - CẮT, KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN (3 tiết )

Đánh giá kiến thức, kỹ năng khâu, thêu qua mức độ hoàn thành sản phẩm tự chọn của HS. II/ Đồ dùng dạy- học: -Tranh quy trình của các bài trong chương. -Mẫu khâu, thêu đã học. | CẮT KHÂU THÊU SẢN PHẨM Tự CHỌN 3 tiết I Mục tiêu -Đánh giá kiến thức kỹ năng khâu thêu qua mức độ hoàn thành sản phàm tự chọn của HS. II Đồ dùng dạy- học -Tranh quy trình của các bài trong chương. -Mau khâu thêu đã học. III Hoạt động dạy- học Tiết 1 2 3 Hoạt đông của giáo viên Hoạt đông của học sinh 1. ồn định Khởi động. 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn. b Hướng dân cách làm -Chuẩn bị đồ dùng học tập Hoạt đông 1 GVtổ chức ôn tập các bài đã học trong chương 1. -GV nhắc lại các mũi khâu thường đột thưa đột mau thêu lướt vặn thêu móc xích. -GV hỏi và cho HS nhắc lại quy trình và cách cắt vải theo đường vạch dấu khâu thường khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường khâu đột thưa đột mau khâu viền đường gấp mép vải bằng thêu lướt vặn thêu móc xích. -GV nhận xét dùng tranh quy trình để củng cố kiến thức về cắt khâu thêu đã học. Hoạt đông 2 HS tự chọn sản phẩm và thực hành làm sản phẩm tự chọn. -GV cho mỗi HS tự chọn và tiến hành cắt khâu thêu một sản phàm mình đã chọn. -HS nhắc lại. - HS trả lời lớp nhận xét bổ sung ý kiến. -HS thực hành cá nhân. -HS nêu. -HS lên bảng thực hành. -Nêu yêu cầu thực hành và hướng dẫn HS lựa chọn sản phàm tuỳ khả năng ý thích như Cắt khâu thêu khăn tay vẽ mẫu thêu đơn giản như hình bông hoa gà con thuyền buồm cây nấm tên. Cắt khâu thêu túi rút dây. Cắt khâu thêu sản phàm khác váy liền áo cho búp bê gối ôm . Hoạt động 3 HS thực hành cắt khâu thêu. -Tổ chức cho HS cắt khâu thêu các sản phẩm tự chọn. -Nêu thời gian hoàn thành sản phẩm. Hoạt động 4 GV đánh giá kết quả học tập của HS. -GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành. -GV nhận xét đánh giá sản phẩm. -Đánh giá kết qủa kiểm tra theo hai -HS thực hành sản phẩm. -HS trưng bày sản phẩm. -HS tự đánh giá các sản .