TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN (2 tiết )

HS biết vận dụng kĩ thuật thêu lướt vặn để thêu hình hàng rào đơn giản . -Thêu được hình hàng rào đơn giản bằng mũi thêu lướt vặn. -HS yêu thích sản phẩm do mình làm được. II/ Đồ dùng dạy- học: -Mẫu thêu hình hàng rào đơn giản được thêu bằng len (hoặc sợi) trên vải khác màu có kích thước 50cm x 50 cm với mũi thêu dài 1,5cm. -Vật liệu và dụng cụ cần thiết: +Một mảnh vải, sợi bông trắng (hoặc màu ) có kích thước 30 cm x 30cm. +Len (hoặc sợi ). | THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN 2 tiết I Mục tiêu -HS biết vận dụng kĩ thuật thêu lướt vặn để thêu hình hàng rào đơn giản . -Thêu được hình hàng rào đơn giản bằng mũi thêu lướt vặn. -HS yêu thích sản phàm do mình làm được. II Đồ dùng dạy- học -Mau thêu hình hàng rào đơn giản được thêu bằng len hoặc sợi trên vải khác màu có kích thước 50cm x 50 cm với mũi thêu dài 1 5cm. -Vật liệu và dụng cụ cần thiết Một mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu có kích thước 30 cm x 30cm. Len hoặc sợi chỉ thêu khác màu vải. Kim khâu len và kim thêu. Khung thêu tròn cầm tay đường kính 20cm. Phấn vạch thước may hoặc thước dẹt . III Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt đông của giáo viên Hoạt đông của học sinh 1. Ổn định Hát. 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học -Chuấn bị đồ dùng học tập tập. bài mới a Giới thiệu bài Thêu lướt vặn hình hàng rào đơn giản và nêu mục tiêu bài học. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS -HS quan sát và trả lời. quan sát và nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu thêu hình hàng rào đơn giản hướng dẫn HS quan sát mẫu và -HS lắng nghe. SGK để trả lời câu hỏi nhận xét mẫu thêu. -Tóm tắt đặc điểm Hình hàng rào đơn giản được thêu bằng mũi thêu lướt vặn. Trong mẫu thêu có hai đường hàng rào ngang và ba đường hàng rào dọc. Các đường hàng rào ngang dài 10cm các đường dọc dài 5cm và cách đều nhau 3cm. Hoạt động 2 GV hướng dẫn thao -Làm cho mặt vải căng đều nên đường tác kỹ thuật. Hướng dẫn cách sử dụng khung thêu mũi thêu không bị dúm. thêu cầm tay. -Giới thiệu khung thêu cầm tay hướng -HS lắng nghe. dẫn HS quan sát hình dạng cấu tạo và đặc điểm của khung thêu cầm tay. -GV nhận xét và tóm tắt các đặc điểm hình dạng cấu tạo của khung thêu SGK. -HS quan sát và trả lời. -Cho HS quan sát H6 ở bài 1 và SGK và trả lời câu hỏi Nêu các bước căng vải trên khung -HS lắng nghe. thêu cầm tay. -GV nhận xét bổ sung và hướng dẫn cách sử dụng theo SGK. GV hướng dẫn thao tác kĩ thuật -GV yêu cầu HS lên thực hiện thao tác -HS lên bảng thêu. thêu 4-5 mũi lướt vặn trước khi