TAILIEUCHUNG - Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1

Cùng với học phần “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1”, học phần “Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1” nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản và kỹ năng thực hành trên các cấu trúc dữ liệu cơ sở có cấu trúc tĩnh và động (thông qua danh sách liên kết và cây, chủ yếu là cây nhị phân) cũng như các thuật toán cơ bản liên quan đến chúng như sắp xếp, tìm kiếm ở bộ nhớ trong. Để có thể nắm bắt các kiến thức được trình bày trong. | TRƯỜNG ĐẠI HOC ĐÀ LẠT KHOA TOẠn - TIN HOC TẠ THỊ THU PHƯỜNG THỰC HÀNH CÀU TRUI VÀị iAi THUẠT 1 Bùi Giang TomTa Lưu lùinh. nội bộ ạ Lạt 2008 LỜI MỞ ĐẦU Cùng với học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1 học phần Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1 nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản và kỹ năng thực hành trên các cấu trúc dữ liệu cơ sở có cấu trúc tĩnh và động thông qua danh sách liên kết và cây chủ yếu là cây nhị phân cũng như các thuật toán cơ bản liên quan đến chúng như sắp xếp tìm kiếm ở bộ nhớ trong. Để có thể nắm bắt các kiến thức được trình bày trong giáo trình này sinh viên cần có các kiến thức về tin học đại cương và nhập môn lập trình. Các kiến thức trong học phần này sẽ tạo điều kiện cho học viên tiếp tục dễ dàng nắm bắt các kiến thức các học phần tin học về sau như cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 toán rời rạc đồ hoạ hệ điều hành trí tuệ nhân tạo . Nội dung giáo trình được trình bày thông qua 10 bài thực tập. Mỗi bài thực tập đều có phần hệ thống lại nội dung lý thuyết và phần bài tập thực hành cũng như bài tập nâng cao. Chắn chắn rằng trong giáo trình sẽ còn nhiều khiếm khuyết tác giả mong muốn nhận được và rất biết ơn các ý kiến đóng góp quí báu của đồng nghiệp cũng như bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn nữa về mặt nội dung cũng như hình thức trong lần tái bản sau. Đà lạt 5 2008 Tác giả MỤC LỤC Chương 1 Giới thiệu cấu trúc dữ liệu và thuật 1 Bài thực hành số 1 Kiểu dữ liệu có cấu Chương2 Tìm kiếm và sắp Bài thực hành số 2 Các phương pháp tìm Bài thực hành số 3 Các phương pháp sắp Bài thực hành số 4 Các phương pháp sắp xếp tt .14 Bài thực hành số 5 Áp dụng các phương pháp sắp xếp và tìm Chương 3 Cấu trúc danh sách liên Bài thực hành số 6 Danh sách liên kết Bài thực hành số 7 Áp dụng danh sách liên Bài thực hành số 8 Các thao tác trên Stack - Chương 3 Cấu trúc Bài thực hành số 9 Cây nhị phân Cây nhị phân tìm Bài thực hành số 10 Các thao .