TAILIEUCHUNG - Thực hành kỹ năng máy tính

Mục tiêu chính của giáo trình thực hành này là cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Internet và cách thiết kế một trang Web tĩnh bằng FrontPage để tạo nền tảng cho sinh viên có thể học về lập trình Web trong các môn học sau này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp một số bài tập thực hành để sinh viên hiểu thêm về các tính năng nâng cao của MS Word, MS Excel mà thời lượng của môn học “Tin học cơ sở” chưa đủ để truyền tải hết. Trong phần. | TRƯỜNG ĐẠI HOC ĐÀ LAT KHOA TOẠn - TIN HOC PHẠM QUANG HUY THÚC HÀNH KY NANG mAy tính Bài Giảng Tom Tàt Lưu hành nội bộ RD à. Lạt 2008 BÀI GIẢNG THỰC HÀNH KỸ NĂNG MÁY TÍNH LỜI MỞ ĐẦU Mục tiêu chính của giáo trình thực hành này là cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Internet và cách thiết kế một trang Web tĩnh bằng FrontPage để tạo nền tảng cho sinh viên có thể học về lập trình Web trong các môn học sau này. Bên cạnh đó chúng tôi cũng cung cấp một số bài tập thực hành để sinh viên hiểu thêm về các tính năng nâng cao của MS Word MS Excel mà thời lượng của môn học Tin học cơ sở chưa đủ để truyền tải hết. Trong phần đầu chúng tôi trình bày các kiến thức cơ bản về Internet và MS Pront Page. Trong phần còn lại chúng tôi đưa ra các bài tập về MS Word MS Excel Internet và Front Page để sinh viên thực hành. Yêu cầu của giáo trình là sinh viên đã sử dụng tương đối thành thạo các tiện ích đã trình bày trong môn học Tin học cơ sở như MS Word MS Excel MS PowerPoint nhất là các thao tác định dạng. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tỉnh Phạm Quang Huy - 6 2008 MỤC LỤC Phần I GIỚI THIỆU VỀ . Giới thiệu . Các dạng thông tin trên . Các dịch vụ trên . Nghi thức truyền tin của . Trình duyệt . Các thành phần cơ bản của một trình duyệt . Các nút trên thanh công . Lưu dữ liệu từ trang web xuống máy . Sử dụng . Đăng ký một địa chỉ mail trên Yahoo . Đăng nhập vào hộp . Giao diện của hộp . Soạn thảo thư và gửi . Sử dụng công cụ tìm Hiện nay trên Internet có một số website hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin rất hiệu quả. Ví dụ 17 . Các mẹo tìm . Ví dụ tìm kiếm thông tin về ô nhiễm nguồn nước với Phần II MICROSOFT . Giới thiệu MS Frontpage . Khởi động và thoát khỏi . Màn hình làm việc của . Mở một Web site đã

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.