TAILIEUCHUNG - Phần mền Toán Học

Maple là một phần mềm Toán học do Đại Học Tổng Hợp Waterloo(Canada) xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1985. Sau nhiều lần cải tiến và phát triển qua nhiều phiên bản khác nhau và ngày càng được hoàn thiện, hiện nay đó cú Maple 11. | TRƯỜNG ĐẠI HOC ĐÀ LẠT KHOA TOẠn - TIN HOC VO TIẾN GIỜI THIỆU PHÀN MEMTOAN hoc Bài Giảng Tom Tàt Lưu hành nội bộ RD à. Lạt 2008 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Chương I Các tính toán cơ bản 2 A. Số học 2 I. Giới thiệu 2 II. Tính toán số học thông dụng 3 B. Đại số 8 C. Vẽ đồ thị 11 Chương 2 Phép tính vi- tích phân 16 1. Tính giới hạn 16 2. Tính đạo hàm 16 3. Tính tích phân 18 4. Một số ứng dụng 19 Chương 3 Đại số tuyến tính và hình học giải tích 26 A. Hình học giải tích 26 1. Các tính toán trong hình học phẳng 26 2. Các tính toán trong hình học không gian 33 B. Đại số tuyến tính 36 Vector matrận 36 2. Thao tác trên ma trận 37 3. các phép toán trên ma trận 37 4. Tìm cơ sở 37 5. Một số toán tử 38 6. Đa thức đặc trưng 38 7. Hệ phương trình tuyến tính 38 8. Một số ma trận đặc biệt 38 Chương 4 Phương trình vi phân 40 1. Ký hiệu 40 2. Giải phương trình hệ phương trình vi phân 40 số tích phân 40 loại 40 đồ thị nghiệm 40 6. Phương trình đạo hàm riêng 41 Tài liệu tham khảo 42 2 CHƯƠNG 1. CÁC TÍNH TOÁN CƠ BẢN A. SỐ HỌC I. GIỚI THIỆU VỀ MAPLE Maple là một phần mềm Toán học do Đại Học Tổng Hợp Waterloo Canada xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1985. Sau nhiều lần cải tiến và phát triển qua nhiều phiên bản khác nhau và ngày càng được hoàn thiện hiện nay đã có Maple 11. Với phần mềm Maple chúng ta có thể Thực hiện các tính toán với khối lượng lớn với thời gian nhanh và độ chính xác cao. Sử dụng các gói chuyên dụng của Maple để giải quyết các bài toán cụ thể như vẽ đồ thị gói plots hình học giải tích gói geometry đại số tuyến tính gói linalg GiảI tích gói student phương trình vi phân gói DEtools lý thuyết số gói numtheory Dữ liệu rời rạc gói DiscreteTransforms . Thiết kế các đối tượng 3 chiều. Và các vấn đề khác . Lệnh của Maple phải kết thúc bằng hay và enter. Chú ý nhóm lệnh SHIFT ENTER Tính toán các số lớn các biểu thức cần độ chính xác cao 100 2A64 evalf pi 500 Vẽ đồ thị các hàm số with plots Warning the name arrow has been redefined animate animate3d animatecurve