TAILIEUCHUNG - Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Và Kiểm Tra

Tham khảo tài liệu 'bài giảng âm nhạc lớp 4 - ôn tập và kiểm tra', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tiết 16 17 18 Ôn Tập Và Kiểm Tra I Mục tiêu - Giúp học sinh ôn lại các bài hát đã học ở học kỳ I - Hát đều giọng đúng nhịp đúng giai điệu của các bài hát. - Có thái đọ tích cực trong các tiết học. Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoat đông dạy hoc chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới Hoạt Đông Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt đông 1 Ôn Tập Các Bài Hát Và Các Bài TĐN Đã Học. - Giáo viên gợi ý cho học sinh lần lượt nhớ lại tên và tác giả các bài hát đã học. - HS nêu tên và tác giã các bài hát đã học. - Giáo viên cho học sinh ôn lại các bài TĐN1 2 3 4 Hoạt động 2 Kiểm Tra Học Kỳ I - Giáo viên Mời từng nhóm lên biếu diên trước lớp. - Giáo viên động viên học sinh mạnh dạn tự tin khi lên biếu diên. Cũng cố dăn dò Em Yêu Hoà Bình Nguyễn Đức Toàn Bạn Ơi Lắng Nghe Tô Ngọc Thanh Trên Ngựa Ta Phi Nhanh Phong Nhã Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em Ngô Ngọc Báu Cò Lả Bằng Bắc Bộ - HS thực hiện - HS thực hiện - HS chú ý. - Khen những em hát tốt biêu diên tốt trong giờ học nhắc nhở những em hát chưa tốt chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. -HS ghi .