TAILIEUCHUNG - Bài giảng Nhập môn dinh dưỡng học

Sau khi hoc xong Bài giảng Nhập môn dinh dưỡng học sinh viên có thể trình bày được đối tượng và sự phát triển của bộ môn dinh dưỡng người, trình bày được sự phát triển của khoa học dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập lĩnh vực Y học. | NHẬP MÔN DINH DƯỠNG HỌC MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này sinh viên có thể 1. Trình bày được đối tượng và sự phát triển của bộ môn dinh dưỡng người 2. Trình bày được sự phát triển của khoa học dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam NỘI DUNG Từ thế kỷ XIX dinh dưỡng học đã trở thành một bộ môn khoa học độc lập. Tuy nhiên thế kỷ XX mới thực sự là Thế kỷ của dinh dưỡng học với những thành tựu nổi bật trong việc phát hiện ra các hợp chất dinh dưỡng vitamin acid amin. Đồng thời khoa học dinh dưỡng với những hiểu biết mới đã soi sáng ngày một đầy đủ và toàn diện vai trò của dinh dưỡng đối với sức khoẻ. Trong vòng 50 năm trở lại đây các nghiên cứu và áp dụng dinh dưỡng trong hoạt động cải thiện sức khỏe cộng đồng đã được phát triển mạnh mẽ. Trong thập kỷ 90 của thế kỷ 20 cải thiện dinh dưỡng cộng đồng đã trở thành chính sách của nhiều quốc gia thể hiện những bước tiến vượt bậc về mặt ứng dụng xã hội của dinh dưỡng học. 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA DINH DƯỠNG HỌC Dinh dưỡng học là môn nghiên cứu mối quan hệ giữa thức ăn với cơ thể đó là quá trình cơ thể sử dụng thức ăn để duy trì sự sống tăng trưởng các chức phận bình thường cuả các cơ quan và các mô và sinh năng lượng. Cũng như phản ứng của cơ thể đối với ăn uống sự thay đổi của khẩu phần và các yếu tố khác có ý nghĩa bệnh lý và hệ thống WHO FAO IUNS 1971 . Dinh dưỡng Người là một bộ phận khoa học nghiên cứu dinh dưỡng ở người. Dinh dưỡng Người đặc biệt quan tâm đến nhu cầu dinh dưỡng tiêu thụ thực phẩm tập quán ăn uống giá trị dinh dưỡng của thực phẩm và chế độ ăn mối liên hệ giữa chế độ ăn và sức khoẻ và các nghiên cứu trong các lĩnh vực đó. Dinh dưỡng Người hiện nay thường bao gồm các phân khoa sau đây 1. Sinh lý dinh dưỡng và hoá sinh dinh dưỡng Nghiên cứu vai trò các chất dinh dưỡng đối với cơ thể và xác định nhu cầu các chất đó với cơ thể. 2. Bệnh lý dinh dưỡng Tìm hiểu mối liên quan giữa các chất dinh dưỡng và sự phát sinh của các bệnh khác nhau do hậu quả của dinh dưỡng không hợp lý. 3. Dịch tễ học dinh dưỡng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.