TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 45 phút bài 5 Toán 10 (2012-2013) - THPT Nguyễn Văn Linh - Đề 01 (Kèm Đ.án)

Để giúp các bạn học sinh chuẩn bị tốt kì thi sắp tới mời các bạn tham khảo đề kiểm tra 45 phút bài số 5 môn Toán lớp 10 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Nguyễn Văn Linh - Đề 01 với nội dung sau: Lập phương trình tham số, phương trình tổng quát, viết phương trình tiếp tuyến. | SỞ GD ĐT TỈNH NINH THUẬN TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH Mã đề 01 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT BÀI SỐ 5 NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN LỚP 10 Chương trình chuẩn Thời gian làm bài 45 phút Không kể thời gian phát đề Nội dung đề Câu 1 5 0 điểm Cho AABC có A 1 4 B 2 0 C -4 2 . a. Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua A và có VTCP BC. b. Lập phương trình tổng quát của đường trung tuyến AM. Câu 2 5 0 điểm được phương trình đường tròn C có tâm I -3 1 và tiếp xúc với đường thẳng d có phương trình 2 X - y 2 0 b. Viết phương trình tiếp tuyến A với đường tròn C X - 2 2 y 3 2 98 biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d K X- lt 4t t e --------------Hết--------------- ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM SỞ GD ĐT TỈNH NINH THUẬN TRƯỜNG THPT NGUYỂN VĂN LINH ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT BÀI SỐ5 NĂM HỌC 2012- 2013 Môn TOÁN10. Chương trình CHUẨN Đề 01 Câu 1 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BIỂU ĐIỂM a Ta có BC -6 2 Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua A 1 4 và VTCP u 6 2 có ịx 1 6t dạng x 4 2 G R b M là trung điểm BC nên M -3 1 AM 1 1 là VTCP của đường trung tuyến AM n 1 1 là VTPT của trung tuyến AM Phương trình tổng quát của đường trung tuyến AM có dạng 1 x-1 1 y-4 0 o x y 5 0 Câu 2 Câu 2a 2 5 Đường tròn có bán kính R d I d 0 5 2. -3 -1 2 0 75 v -1 2 5 5 0 75 Vậy đường tròn có phương trình x 3 2 y -1 2 5 0 5 Câu 3 C có tâm I 2 -3 và bán kính R a 2 0 5 Phương trình tổng quát của d 3x - 4y - 27 0 0 5 Vì A d nên A có dạng 3x - 4y c 0 c1 - 27 0 25 Ta có d I A R 0 25 3. -2 - 4. - 2 c 1 5 a 32 - 4 2 0 25 Ũ 2 c 25 0 25 Ũ c 23 nhân c - 27 loai 0 25 Vậy tiếp tuyến thỏa mãn đề bài A 3x - 4y 23 0 0 25 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.