TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 45 phút bài 5 Toán 10 (2012-2013) - THPT Nguyễn Văn Linh - Đề 01 (Kèm Đ.án)

Để giúp các bạn học sinh chuẩn bị tốt kì thi sắp tới mời các bạn tham khảo đề kiểm tra 45 phút bài số 5 môn Toán lớp 10 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Nguyễn Văn Linh - Đề 01 với nội dung sau: Lập phương trình tham số, phương trình tổng quát, viết phương trình tiếp tuyến. | SỞ GD ĐT TỈNH NINH THUẬN TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH Mã đề 01 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT BÀI SỐ 5 NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN LỚP 10 Chương trình chuẩn Thời gian làm bài 45 phút Không kể thời gian phát đề Nội dung đề Câu 1 5 0 điểm Cho AABC có A 1 4 B 2 0 C -4 2 . a. Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua A và có VTCP BC. b. Lập phương trình tổng quát của đường trung tuyến AM. Câu 2 5 0 điểm được phương trình đường tròn C có tâm I -3 1 và tiếp xúc với đường thẳng d có phương trình 2 X - y 2 0 b. Viết phương trình tiếp tuyến A với đường tròn C X - 2 2 y 3 2 98 biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d K X- lt 4t t e --------------Hết--------------- ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM SỞ GD ĐT TỈNH NINH THUẬN TRƯỜNG THPT NGUYỂN VĂN LINH ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT BÀI SỐ5 NĂM HỌC 2012- 2013 Môn TOÁN10. Chương trình CHUẨN Đề 01 Câu 1 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BIỂU ĐIỂM a Ta có BC -6 2 Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua A 1 4 và VTCP u 6 2 có ịx 1 6t dạng x 4 2 G R b M là trung điểm BC nên M -3 1 AM 1 1 là VTCP của đường trung tuyến AM n 1 1 là VTPT của trung tuyến AM Phương trình tổng quát của đường trung tuyến AM có dạng 1 x-1 1 y-4 0 o x y 5 0 Câu 2 Câu 2a 2 5 Đường tròn có bán kính R d I d 0 5 2. -3 -1 2 0 75 v -1 2 5 5 0 75 Vậy đường tròn có phương trình x 3 2 y -1 2 5 0 5 Câu 3 C có tâm I 2 -3 và bán kính R a 2 0 5 Phương trình tổng quát của d 3x - 4y - 27 0 0 5 Vì A d nên A có dạng 3x - 4y c 0 c1 - 27 0 25 Ta có d I A R 0 25 3. -2 - 4. - 2 c 1 5 a 32 - 4 2 0 25 Ũ 2 c 25 0 25 Ũ c 23 nhân c - 27 loai 0 25 Vậy tiếp tuyến thỏa mãn đề bài A 3x - 4y 23 0 0 25 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT