TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - Trần Sơn Hải

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 4: Thanh ghi và bộ nhớ" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Bộ nhớ, linh kiện cơ bản của hệ thống bộ nhớ. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu. | Chương IV THANH GHI BỘ NHỚ 1. Bộ nhớ Bit Địa chỉ bộ nhớ Thứ tự byte Mã sửa lỗi Bộ nhớ thứ cấp Băng từ Đĩa từ Đĩa mềm Đĩa quang 2. Linh kiện cơ bản của hệ thống bộ nhớ Chốt Flip-flop và thanh ghi Tổ chức bộ nhớ Thuộc tính của bộ nhớ 1 1. BỘ NHỚ Bộ nhớ memory là thành phần lưu trữ chương trình và dữ liệu trong máy tính. Bit - Đơn vị cơ bản của bộ nhớ là số nhị phân gọi là bit. Địa chỉ bộ nhớ - Bộ nhớ gồm một số ô hoặc vị trí mỗi ô cell có thể chứa một mẩu thông tin. Mỗi ô gắn một cOn số gọi là địa chỉ address qua đó chương trình có thể tham chiếu nó. Tất cả các ô trong bộ nhớ đều chứa cùng số bit. Các ô kế cận có địa chỉ liên tiếp nhau. Ô là đơn vị có thể lập địa chỉ nhỏ nhất - chuẩn hóa ô 8 bit gọi là byte. Byte nhóm lại thành từ word - hầu hết các lệnh được thực hiện trên từ. 2 Thứ tự byte Địa chỉ Đầu lớn 0 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 Đầu nhỏ Địa chỉ 3 2 1 0 0 7 6 5 4 4 11 10 9 8 8 15 14 13 12 12 Byte --------- từ 32 bit -------- a Byte --------- từ 32 bit ------------ b

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.