TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5699-2-15:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5699-2-15:2013 quy định về an toàn đối với thiết bị điện dùng để đun chất lỏng dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V. nội dung chi tiết. | .