TAILIEUCHUNG - Vật liêu học kỹ thuật - Chương 7

Tài liệu tham khảo bài giảng Vật liêu học kỹ thuật bộ môn Vật liệu học và nhiệt luyện - Chương 7 Vật liệu Ceramic | 113 Chương 7 VẬT LIỆU vô cơ - CERAMIC Định nghĩa Vật liệu vô cơ là sự kết hợp giữa kim loại Me Si với á kim B C N O bằng các liên kết ion và cộng hoá trị Phân loại nhiều cách phân loại Theo đăc điểm kết hợp 3 nhóm chí nh B O Si Gốm và kim loại chịu lửa Thuỷ tinh và gốm thuỷ tinh Xi măng và bê tông Me Theo cấu trúc 2 nhóm Me jQsi đơn pha thuỷ tinh SiO2 chương 1 gốm đơn oxit Vật liệu đa pha hẩu hết các vật liệu vô cơ Hình . Khả năng kết hợp Pha chí nh là các pha tinh thể liên kết với nhau bởi pha thuỷ tinh vô định hình gốm VL chịu lửa sứ gốm thuỷ tinh. Ngoài ra còn có pha khí do công nghệ chế tạo không tránh khỏi cũng có thể do chủ động đưa vào gốm xốp thuỷ tinh xốp bê tông xốp các pha tinh thể có thể có khác nhau chứa khuyết tật nhiều vết nứt chúng quyết định tí nh chất của ceramic. . Quan hệ giũa câu trúc và tí nh chất của ceramic Do cấu trúc của vật liệu vô cơ tạo thành từ các kim loại và á kim liên kết ion và liên kết cộng hoá trị ví dụ trong oxit Mg-O Zr-O Ti-O Al-O B-O Si-O C-O lien kết ion 80 67 63 60 45 40 22 còn lại là liên kết cộng hoá trị Vật liệu vô cơ bền hoá học bền nhiệt cách nhiệt tốt một số có tí nh chất quang đăc biệt P T ceramic Tí nh chất cơ học nhắc lại biểu đồ kéo I ----- kum loại Đàn hổi giòn do cấu trúc VL bị phá huỷ giòn Độ bền lý thuyết ƠLT a 1 2 Al Ị. E- môdun đàn hổi Y- sức căng bề măt a- khoảng cách nguyên tử ƠLT - vật liệu coranhđông MPa thuỷ tinh SiO2 MPa Độ bền thực tế do có nứt tế vi 10- M00 pm độ bền thực tế 1 100 độ bền lý thuyết Khi chịu tảl kéo ƠO thì thực tế ơ 2. ơO l r 1 2 l dàl nứt r bán kí nh cong đẩu vết nứt. ơ thực trong vật liệu phụ thuộc vào ƠO và tỷ lệ thuận l và tỷ lệ nghịch với r. Khi nứt dài đẩu nhọn ơ ơLT nứt tăng phá huỷ Chú ý vật liệu vô cơ chịu nén tốt hơn chịu kéo 10 lẩn Độ bền vật liệu vô cơ không phải do năng lượng liên kết nguyên tử cấu tạo nên nó mà do số lượng chiều dài chiều sâu vết nứt hình dạng . Vật liệu vô cơ tinh thể hạt càng nhỏ thì độ bền càng cao Bọt khí 0 1-0 5

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.