TAILIEUCHUNG - Công nghệ xử lý chất thải khí part 6

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý chất thải khí part 6', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tốc độ lắng tách của các hạt càng lớn thì hiệu quả thu gom bui càng cao. Bởi tớc độ lắng tách của các hạt trong quá trình thu gom bụi dưới tác dụng của trọng lực tỷ lệ với bình phương của đường kính phần tử diều đó có nghĩa là khi đường kính hạt giảm thì tốc độ lắng tách cũng giảm xuống làm cho việc thu goni bụi trở nên khó khăn. Hơn nữa trên hình ta thấy với các hạt có đường kính dp lắng từ độ cao h xuống điểm cách mặt phẳng ngang một khoảng cách tốc độ khí trong buồng chuyển dộng theo chiểu ngang là uo thì tỷ sô giữa là p2 pp-Pgk__A 531 u0 18puo ỉ Do dó khi sử dụng thiết bị thu gom bụi dưới tác dụng của trọng lực thì tốc đô dòng khí được xử lý trong buồng lắng giảm xuống độ sâu của buồng lắng bụi sẽ tăng lên và độ cao của điểm lẵng Sẽ giảm xuống bụi có khả năng tách ra. Dùng thiết bị thu gom bụi trọng lực có thể lắng tách được bụi có lưu lượng khí nhỏ kích thước của các phần tử nhỏ hơn bình thường. Nếu tăng tốc độ thu gom bụi thì phải tãng cả kích thước của hệ thống lên do đó giá thành cũng sẽ tăng lên. Vì vậy tốc độ dòng khí nói chung chỉ vào khoảng từ 1 đến 2 m s. Đường kính hạt để lắng tách có hiệu quả trong thiết bị thu gom bụi trọng lực thường là từ 50 đến 60 pm tổn thất áp suất trong khoảng 5 đến 10 mm H2O vì tốc độ khí thấp. . Thiết bị thu gom dựa trên lực quán tính Các thiết bị thu gom bụi dựa trên lực quán tính do sự va chạm giữa các hạt với nhau làm thay đổi đột ngột hướng dòng khí các hạt được lắng tách và thu gom lại. 122 Chức năng của thiết bị thu gom bụi dưới tác dụng của lực quán tính có thể được dựa trên những nguyên tắc sau - Nhìn chung trong thiết bị thu gom bụi sử dụng hệ thống va đập thì trước tiên tốc độ tức thời của-khí tăng ỉên do sự va đập và tốc độ khí ở đầu ra của thiết bị thu gom bụi sẽ giảm đây là khả nãng đạt dược tốc độ thu gom bụi cao hơn. - Trong trường hợp thiết bị thu gom bụi sử dụng hệ thống đâo chiều bán kính của đường tròn chỗ góc cong sẽ giảm xuống. Thiết kế này làm cho có thể lắng tách và thu giữ được những hạt .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.