TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích giai đoạn tăng lãi suất và giá trị của tiền tệ theo thời gian tích lũy p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích giai đoạn tăng lãi suất và giá trị của tiền tệ theo thời gian tích lũy p6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 3. Nam đầu tư một số tiền ban đầu là và muốn đạt giá trị tích luỹ là VND sau 5 năm. Hỏi tỷ suất sinh lời lãi suất kép năm mà Nam đạt được là bao nhiêu ĐS 6 961 4. Bắc gửi vào ngân hàng một số tiền với muốn nhận được số tiền là VND sau 5 năm theo lãi suất kép với điều kiện như sau - 2 năm đầu tiên lãi suất kép là 7 - 2 năm tiếp theo lãi suất kép là 8 - Năm cuối cùng lãi suất kép là 9 Bắc phải gửi vào ngân hàng số tiền ban đầu là bao nhiêu là bao nhiêu ĐS VND 5. Đông muốn vay một số tiền là VND trong 1 năm. Đông có 2 sự lựa chọn - hoặc vay VND với lãi suất - hoặc vay VND với lãi suất thấp hơn. Trong trường hợp này Đông có thể đầu tư số tiền dư với lãi suất 7 . Hỏi lãi suất trong trường hợp thứ 2 là bao nhiêu để Đông chọn phương án thứ hai. ĐS 7 333 6. Tây có một khoản tiền VND muốn đầu tư trong 10 năm. Có hai phương án cho Tây - hoặc gửi vào ngân hàng với lãi suất kép là i năm . - hoặc đầu tư vào một dự án có thể đem lại tỷ suất sinh lợi lãi kép trong 10 năm như sau 2 năm đầu 7 5 3 năm tiếp theo 8 5 5 năm cuối Hỏi lãi suất ngân hàng i là bao nhiêu để 2 phương án này là như nhau đối với Tây. ĐS 8 797 7. Tim vay của Tom một khoản tiền và sẽ trả cho Tom sau 3 năm. Biết lãi suất chiết khấu là 7 số tiền mà Tim nhận được ban đầu là bao nhiêu trong trường hợp - lãi suất chiết khấu đơn lãi suất chiết khấu kép ĐS VND VND 8. Nếu lãi suất danh nghĩa ngân hàng công bố là 8 trả lãi mỗi tháng 1 lần lãi suất hiệu dụng tương ứng với lãi suất này sẽ là bao nhiêu ĐS 8 3 9. Nếu lãi suất hiệu dụng là 9 lãi suất danh nghĩa trong đó lợi tức được trả mỗi tuần 1 lần tương ứng với nó là bao nhiêu Cho biết 1 năm có 52 tuần. ĐS 8 625 10. Nguyễn muốn gửi vào ngân hàng một khoản tiền là VND với lãi suất danh nghĩa là vốn hoá theo quý. Nguyễn muốn nhận được VND thì phải gửi vào ngân hàng trong bao lâu ĐS 6 073 năm CHƯƠNG 2 TÀI KHOẢN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.