TAILIEUCHUNG - Tiểu luận: Tình hình chung của giáo dục đại học, giáo dục đại học công lập

Tiểu luận: Tình hình chung của giáo dục đại học, giáo dục đại học công lập nhằm đánh giá chung giáo dục đại học Việt Nam, một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường và phương pháp học tập của sinh viên đại học ngoài công lập Việt Nam hiện nay. | TRƯỜNG ĐẠI HỌ C KHXH NV LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIANG VIÊN ĐH- CĐ- KHÓA 19 - -- Môn Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam . Phạm Lan Hương ĐỀ TÀI DẠY VÀ HỌC A. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC. B. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP. 1. Phạm ThuHưcng 2. Nguyễn Xuân Quỳnh 3. Phan Thị Thanh Huyền 4. Lê Thanh Huyền Thc 5. Phạm Thị Hà An 6. Doãn Thị Thanh Thuỷ 7. Nguyễn Thị Bích Trâm 8. Lê Thị Ngọc Tú 9. Dưcng Văn An 10. Nguyễn Thúy An 11. Bùi Diệp Xuân Anh 12 Võ Tuấn Anh 13. Nguyễn Thị Vân Anh 14. Nguyễn Trần Kiều Vân Dạy và học 2013 CHƯƠNG 1 ĐÁNH GIÁ CHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Trong thế giới hiện nay giáo dục đại học không chỉ thể hiện sự tiưởrg thành của nggrời học về mức độ tri thức mà còn là cơ hội để người học đạt được các mục tiêu nghề nghiệp cá nhân và hiệu quả kinh tế. Đứng trên bình diện cá nhân giáo dục đại học cải tiến chất lượrg cuộc sống của từng cá nhân chúng ta. Hơn thế nữa giáo dục đại học có tầm quan trọng vô cùng to lớn đối với xã hội nói chung. Nó mở ra cánh cửa cho sự hiểu biết của chúng ta đối với các mức độ phức tạp của xã hội hiện đại và nó cho phép chúng ta đóng góp vào sự giàu mạnh của cộng đồng và dân tộc. Giáo dục đại học không phải chỉ là lợi ích tư private benefit mà còn là lợi ích công vô cùng quí báu public good . Giáo dục đại học có phát huy được hết tầm quan trọng nêu trên hay không phụ thuộc rất lớn và 2 yếu tố giảng dạy và học tập. Nội dung dưới đây sẽ tập trung đánh giá và phân tích yếu tố dạy trong giáo dục đại học giới thiệu tóm tắt một số phương pháp giảng dạy cải tiến giúp sinh viên học tập chủ động và trải nghiệm đạt các chuẩn đầu ra theo CDIO đồng thời cũng trích dẫn 9 nguyên tắc vàng trong giảng dạy đại học do tổ chức Society for Teaching and Learning in Higher Education STLHE xây dựng nên. . ĐÁNH GIÁ CHUNG GIÁO DỤC DẠY HỌC ĐẠI HỌC Khái niệm a. Dạy học Dạy học có thể được định nghĩa như là tập hợp các quá trình và các thủ tục được giảng viên sử dụng để tạo ra việc học tập. Obanya 1998 xem nó như là một quá trình đem lại .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN