TAILIEUCHUNG - Giáo trình Quản lý giáo dục đại học quân sự: Phần 1

Phần 1 của giáo trình "Quản lý giáo dục đại học quân sự" trình bày những nội dung về: những vấn đề chung của quản lý giáo dục đại học quân sự; kế hoạch chiến lược và mục tiêu quản lý giáo dục đại học quân sự; quá trình quản lý giáo dục ở đại học quân sự; nguyên tắc và phương pháp quản lý giáo dục ở đại học quân sự; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ QUỐC PHÒNG TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC QUÂN SỰ Dùng cho đào tạo giảng viên chuyên ngành Giáo dục học quân sự bậc đại học HÀ NỘI 2007 BỘ QUỐC PHÒNG TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC QUÂN SỰ Dùng cho đào tạo giảng viên chuyên ngành Giáo dục học quân sự bậc đại học Ban biên soạn 1. Đại tá PGS TS Đặng Đức Thắng Chủ biên chương 1 2 2. Đại tá TS Trần Đình Tuấn Chương 3 5 tá TS Mai Văn Hoá Chương 9 4. Đại tá Nguyễn Văn Phán Chương 4 5. Đại tá Nguyễn Hữu Các Chương 8 6. Đại tá Hồ Bá Cảnh Chương 6 7. Thượng tá TS Phạm Minh Thụ Chương 7 HÀ NỘI 2007 LỜI NÓI ĐẦU Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh giá Công tác quản lý giáo dục đào tạo chậm đổi mới và còn nhiều bất cập 1. Một trong những giải pháp cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo được Đại hội chỉ ra là Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục thực hiện phân cấp tạo động lực và sự chủ động của các cơ sở các chủ thể tiến hành giáo dục 2. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nhà trường quân sự Tổng cục Chính trị chỉ đạo tổ chức nghiên cứu biên soạn giáo trình quot Quản lý giáo dục đại học quân sự. Giáo trình Quản lý giáo dục đại học quân sự là một công trình khoa học của tập thể tác giả Khoa Sư phạm quân sự Học viện Chính trị quân sự do Đại tá Phó giáo sư Tiến sĩ Đặng Đức Thắng chủ biên. Đây là cuốn giáo trình đầu tiên về quản lý giáo dục trong lĩnh vực quân sự ở nước ta. Giáo trình được biên soạn trong bối cảnh khoa học quản lý giáo dục cũng mới được hình thành nhiều vấn đề còn phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện. Quản lý giáo dục bao gồm các cấp độ vĩ mô và vi mô nhưng giáo trình này chủ yếu bàn đến quản lý vi mô hướng vào quản lý giáo dục ở cấp cơ sở trong các học viện nhà trường đại học quân sự. Nội dung của giáo trình gồm 9 chương. Trong đó chương 1 và 2 giới thiệu những vấn đề chung về khoa học quản lý giáo dục và quản lý giáo dục đại học quân sự chương 3 và 4 đề cập đến các quá .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.